วิกิพีเดีย:การอนุญาโตตุลาการ/ดัชนี/การแต่งตั้ง Check User หรือ Oversighter

การแต่งตั้ง Check User และ/หรือ Oversighter

มีข้อเสนอดังนี้ครับ

 1. Check User ในเบื้องต้นเสนอคุณ octahedron80 และตัวผมเอง (Taweethaも) เป็น - ทั้งนี้ตามประเพณีปฎิบัติในวิกิพีเดียภาษาอังกฤษ Check User จะดำรงตำแหน่งต่อไปไม่มีกำหนด (แม้สิ้นวาระอนุญาโตตุลาการ) หากยังทำงานอยู่สม่ำเสมอและไม่ถูกถอดถอน - เรื่องนี้ได้คุยกันมานานแล้ว เพื่อปราบปรามการก่อกวน การพึ่ง Check user จาก meta ใช้เวลานาน จึงอยากทำเสียเอง ซึ่งในที่สุดตกลงกับคุณ G(x) ว่าแทนที่เปิดการเลือกตั้งเป็นการเฉพาะสำหรับ Check User ก็ให้ทำ ArbCom ไปแทนเลย
 2. Oversighter ไม่มีความจำเป็นในขณะนี้ (และยังไม่มีนโยบายรองรับ)

--taweethaも 08:01, 2 มกราคม 2555 (ICT)

สนับสนุน
 1.   เห็นด้วย as nominator --taweethaも 10:14, 2 มกราคม 2555 (ICT)
 2.   เห็นด้วย ผมให้ความเห็นว่า CU จะเป็นใครก็ได้นะครับ ไม่จำเป็นต้องเป็นผม อาจเปิดรับสมัคร CU เพิ่มอีกให้ชาวบ้านโหวต เพราะ AC ไม่มีอำนาจแต่งตั้งเองได้ AC มีหน้าที่ระงับข้อพิพาทและรับอุทธรณ์เท่านั้น --octahedron80 19:24, 13 มกราคม 2555 (ICT)
  • คณะอนุญาโตตุลาการ มีอำนาจแต่งตั้ง Check User ครับ และที่เราดำเนินการเปิดเลือกคณะอนุญาโตตุลาการ ส่วนหนึ่งก็เพื่อการตั้ง Check User ไปโดยปริยายครับ (เลือกตั้งครั้งเดียวได้ถึงสอง...) --taweethaも 13:24, 14 มกราคม 2555 (ICT)
   • ไม่เห็นมีข้อไหนบอกยังงั้น มีแต่การขออนุมัติให้ตรวจสอบผู้ใช้ ไม่ใช่แต่งตั้งผู้ตรวจสอบผู้ใช้ --octahedron80 16:16, 14 มกราคม 2555 (ICT)
    • คุณ G(x) อธิบายว่า "พิจารณาตามนโยบายหลักของ Meta ครับ (CheckUser policy) จะพบว่ามี Criteria บางส่วนเขียนไว้ว่า On wikis with an Arbitration Committee (ArbCom) whose members have been elected with the support of at least 25-30 members of the local community, CheckUsers can be appointed by the Arbitrators only... (เว้นแต่ว่าถ้าไม่มี ArbCom ก็ต้องไปผ่านระบบเลือกกันเองแบบผู้ดูแลระบบ ผมจึงผลัก ArbCom ขึ้นมาเพื่อให้สามารถตั้ง CheckUser ได้โดยไม่จำต้องผ่าน Community approval ประกอบกับเล็งเห็นว่าไม่จำเป็นว่าจะตั้งมาเพื่อใช้ในกรณีนี้กรณีเดียว แต่ถ้าอยากจะให้มี approval ดังว่าจริง ก็กลับไปใช้ระบบเดิมได้ครับ คือให้เลือกแบบเลือกผู้ดูแลระบบ ถ้าได้ก็ไปขอ Appoint เอา แล้วแต่จะพิจารณาครับ) -- 16:33, 14 มกราคม 2555 (ICT)" --taweethaも 09:30, 15 มกราคม 2555 (ICT)
     • งั้นไม่มีปัญหา --octahedron80 20:18, 15 มกราคม 2555 (ICT)
 3.   เห็นด้วย --Pongsak ksm 12:42, 21 มกราคม 2555 (ICT)
 4.   เห็นด้วย ตามเสนอครับ --  ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 15:44, 21 มกราคม 2555 (ICT)
คัดค้าน
เป็นกลาง

  เป็นกลาง เนื่องจากยังไม่แน่ใจถึงผลที่ตามมาว่าเป็นเช่นไร จึงขอโหวตเป็นกลางไปก่อนก็แล้วกันครับ --B20180 12:05, 21 มกราคม 2555 (ICT)

อภิปราย
 1.   ความเห็น ผมไม่ทราบว่า Oversighter คืออะหยัง --octahedron80 13:33, 2 มกราคม 2555 (ICT)
  • คุณ G(x) อธิบายว่า "Oversighter สามารถซ่อนการแก้ไข และ/หรือ ชื่อผู้ใช้ และ/หรือ คำอธิบายอย่างย่อจากหน้าประวัติบทความ และ/หรือ บันทึกสาธารณะ รวมถึงสามารถซ่อนผู้ใช้ไม่ให้ปรากฏในหน้าประวัติและบันทึกสาธารณะครับ (แต่จะเห็นเฉพาะ Oversighter เอง ดูเพิ่ม Oversight) ตำแหน่งนี้เอาไว้ใช้สำหรับการลบหน้าโจมตีหรือละเมิดลิขสิทธิ์/ข้อความโจมตี/ข้อมูลส่วนบุคคล จากบทความ/คำอธิบายอย่างย่อ เฉพาะรุ่นนั้น ๆ (ไม่ใช่ลบทั้งหน้าแบบผู้ดูแล) เดิม Oversight จะต้องใช้เครื่องมือเฉพาะ แต่ปัจจุบันผู้ดูแลมี Extension ชื่อ RevisionDelete ที่ไว้ทำงานคล้าย ๆ กันครับ (สอบถามคุณฮอรัสได้ เพราะคุณฮอรัสเคยใช้) แต่ Visibility ของ RevisionDelete จะจำกัดกว้างกว่า Oversight คือผู้ดูแลระบบจะเห็น Revision ที่ลบโดยใช้ RevisionDelete เท่านั้น ถ้าลบโดย Oversight ผู้ดูแลจะไม่เห็น สำหรับผมเองเห็นว่าผู้ดูแลก็ไม่ได้นำข้อมูลที่ถูกลบกลับมาใช้ในทางไม่เหมาะสม จึงยังไม่เห็นสมควรกับการให้มี Oversight ณ ขณะนี้ครับ" --taweethaも 18:07, 2 มกราคม 2555 (ICT)
 2.   ความเห็น Check User จะเป็นไปในทางละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือไม่ครับ --B20180 09:46, 7 มกราคม 2555 (ICT)
  • Check User จะสามารถค้นข้อมูลไอพีของผู้ใช้ได้ อย่างไรก็ดี มีกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัดในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวอยู่ และปกติจะจัดให้มี Check user อย่างน้อยสองคน เพราะจะได้ตรวจสอบการทำงานของซึ่งกันและกัน --taweethaも 11:01, 7 มกราคม 2555 (ICT)
 3.   ความเห็น คุณ Sry85 16:10, 14 มกราคม 2555 (ICT) แสดงความห่วงใย "น่าจะมีการแปลหน้า en:Wikipedia:CheckUser หน่อยนะครับ เห็นจะมีการแต่งตั้ง กับสิทธิ์การใช้ เพื่อให้ผู้ใช้ท่านอื่น แสดงความเห็น และตอบข้อสงสัยได้ ส่วนนายทะเบียน ทำหน้าที่อะไรบ้างครั้ง ได้สิทธิอะไรรึเปล่า ปล. การเข้าถึงหน้านี้ เข้าถึงยากมากครับ เผอิญผมคลิกไปคลิกมาถึงเจอ --Sry85 16:10, 14 มกราคม 2555 (ICT)"
  • คุณ G(x) อธิบายว่า "ผมแปลไว้ที่ วิกิพีเดีย:ตรวจสอบผู้ใช้ ครับ (นายทะเบียนทำหน้าที่ประสานงานในคดีของ คอต. หรือระหว่าง คอต. กับบุคคลภายนอกครับ ไม่ได้มีตำแหน่งอะไรเพิ่มเป็นพิเศษ ปล. ผมถือว่าโพสต์โดยอนุโลมแล้วกันนะครับ พิจารณาว่าผมไม่ได้ชี้น้ำอะไรเพียงแต่ชี้แจงข้อมูล แต่ถ้า คอต. เห็นสมควรจะโยกไปที่หน้าพูดคุยก็ได้ครับ) --∫G′(∞)dx 16:33, 14 มกราคม 2555 (ICT)"
  • ข้อความตรงนี้มีประโยชน์ในการตัดสินใจของ คอต. แต่เพื่อรักษากติกา ผมยก quote ของทั้งสองท่านมา ถือว่าเป็นผมคนโพสต์ --taweethaも 09:14, 15 มกราคม 2555 (ICT)
  • ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงในการประกาศใช้นโยบายดังกล่าว วิกิพีเดีย:ศาลาชุมชน/อภิปราย/พิจารณานโยบาย ArbCom และ Check User --taweethaも 09:17, 15 มกราคม 2555 (ICT)
 4. ควรเสนอตุลาการทุกคนที่ไม่ได้เป็นผู้ดูแลระบบครับ จะได้ช่วยเหลืองานวิกิพีเดียไปด้วย --Horus | พูดคุย 22:04, 2 มกราคม 2555 (ICT)
  • ที่เสนอเพียงสองคนเพราะว่า
   • ปกติเริ่มที่จำนวน 2 คน (เพื่อให้ตรวจสอบกันเอง) และมีจำนวนไม่มากนัก (เพราะไม่จำเป็นต้องใช้บ่อย และยิ่งเยอะอาจทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล)
   • สำหรับวิกิพีเดียภาษาอังกฤษ ก็มิได้ให้ตุลาการทุกคนเป็น CheckUser
   • ระบบการใช้งานของ CheckUser อาจซับซ้อนกว่า ผู้ใช้ต้องมีความเข้าใจทางเทคนิคของระบบพอสมควร
   • ควรมีทั้งคนที่เป็นผู้ดูแล (เพื่อจะได้บล็อกทันทีถ้าจำเป็น) และคนที่ไม่ใช่ผู้ดูแล (ให้ความเห็นที่แตกต่าง/ตรวจสอบ/เสนอให้ผู้ดูแลพิจารณาบล็อกในกรณีไม่เร่งด่วน)
   • นอกจากเคารพสิทธิ์ส่วนบุคคลของผู้อื่นแล้ว ต้องรู้จักป้องกันรักษารหัสผ่านของตนเอง เพราะอาจถูกโขมยไปใช้ในทางมิชอบ
   • ควรเข้าใช้งานอย่างสม่ำเสมอ

--taweethaも 22:26, 2 มกราคม 2555 (ICT)

Brief translation of the resolution
 1. Thai Wikipedia ArbCom has decided to appoint Octahedron80 and Taweetham check users of Thai Wikipedia.
 2. We do not need an oversighter at this time.

--taweethaも 08:04, 22 มกราคม 2555 (ICT)

  สำเร็จ แต่งตั้งเรียบร้อยและได้รับการบันทึกไว้ใน m:Steward_requests/Permissions/2012-01 --taweethaも 15:29, 22 มกราคม 2555 (ICT)