วิกิพีเดีย:การอนุญาโตตุลาการ/ดัชนี/การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผู้ใช้ (2)

เนื่องจากคุณ Taweetham ได้ร้องขอที่เมทาวิกิ ว่าต้องการสละสิทธิผู้ดูแลและผู้ตรวจสอบผู้ใช้ของวิกิพีเดีย (สถานะปัจจุบันที่ท่านกำลังอ่าน อาจกำลังรอผลหรือถอดสิทธิไปแล้วก็ได้) และหลบกระแสไปพัฒนาวิกิท่องเที่ยวภาษาไทย ทำให้ตัวผม (octahedron80) เป็นผู้ตรวจสอบผู้ใช้ที่เหลืออยู่คนเดียว และนโยบายของเมทาวิกิว่า โครงการหนึ่งต้องมีผู้ตรวจสอบผู้ใช้อย่างน้อยสองคน เพื่อให้สามารถตรวจสอบกันเองได้ จึงส่งผลให้สิทธิผู้ตรวจสอบผู้ใช้ของผมต้องถูกระงับชั่วคราวตามไปด้วย จนกว่าจะมีผู้ตรวจสอบผู้ใช้ได้รับการแต่งตั้งเพิ่มเติม

ด้วยเหตุนี้ผมจึงได้สรรหาผู้ที่เหมาะสมที่จะมาเป็นผู้ตรวจสอบผู้ใช้ ได้สอบถามถึงความยินยอมที่จะถูกเสนอชื่อ และได้มาสองคนได้แก่ Horus และ พุทธามาตย์ จึงขอให้คณะอนุญาโตตุลาการแห่งวิกิพีเดียภาษาไทยพิจารณาลงคะแนนผู้เลือกสรรเป็นรายบุคคล เมื่อได้ข้อสรุปแล้วจะยื่นเรื่องขออนุมัติสิทธิผู้ตรวจสอบผู้ใช้ให้แก่ผู้เลือกสรรต่อไป --奥虎 ボンド 10:21, 22 มีนาคม 2556 (ICT)

อนึ่ง คอต. ท่านอื่นอาจเสนอชื่อบุคคลอื่นเพิ่มได้ โดยต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าตัวด้วย --奥虎 ボンド 11:04, 22 มีนาคม 2556 (ICT)

Horus (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)

สนับสนุน
 1.   เห็นด้วย ในฐานะเป็นผู้เสนอ --奥虎 ボンド 10:21, 22 มีนาคม 2556 (ICT)
 2.   เห็นด้วย ถ้าผู้ได้รับการเสนอชื่อยินยอมเปิดเผยตนแก่มูลนิธิวิกิมีเดีย/มูลนิธิวิกิมีเดียพึงพอใจกับเอกสารการแสดงตน - ผมยินดีช่วยประสานงานให้ --taweethaも (พูดคุย) 10:38, 22 มีนาคม 2556 (ICT)
 3.   เห็นด้วย จากประสบการณ์ในการเป็นผู้ดูแลระบบกว่า 4 ปีของคุณ Horus ผมสนับสนุนครับ --Pongsak ksm (พูดคุย) 23:30, 23 มีนาคม 2556 (ICT)
 4.   เห็นด้วย เห็นด้วย ภายใต้เงื่อนไขของผู้ใช้ taweethaも ข้างต้น --ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 10:43, 1 เมษายน 2556 (ICT)
คัดค้าน
 1.   ไม่เห็นด้วย เหตุผลเดียวกับที่คุณ Horus ได้ระบุไว้ในการทาบทามครับ --B20180 (พูดคุย) 10:54, 22 มีนาคม 2556 (ICT)
อภิปราย
 1. แม้ว่าเรื่องการแสดงตนมีเขียนไว้ในหน้าที่เกี่ยวข้องแต่มิได้มีอยู่ในคำทาบทาม ส่วนนี้เป็นสาระสำคัญจึงนำมากล่าวไว้อีกครั้ง --taweethaも (พูดคุย) 10:38, 22 มีนาคม 2556 (ICT)

พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)

สนับสนุน
 1.   เห็นด้วย ในฐานะเป็นผู้เสนอ --奥虎 ボンド 10:21, 22 มีนาคม 2556 (ICT)
 2.   เห็นด้วย เงื่อนไขเช่นเดียวกับคุณ Horus --taweethaも (พูดคุย) 10:39, 22 มีนาคม 2556 (ICT)
 3.   เห็นด้วย คุณพุทธามาตย์มีความประพฤติเรียบร้อยครับ --B20180 (พูดคุย) 10:54, 22 มีนาคม 2556 (ICT)
 4.   เห็นด้วย มีความเหมาะสมครับ ไม่ได้มีข้อบกพร่องอะไร --Pongsak ksm (พูดคุย) 23:31, 23 มีนาคม 2556 (ICT)
 5.   เห็นด้วย เหมาะสมและเห็นด้วยครับ ภายใต้เงื่อนไขของผู้ใช้ taweethaも ข้างต้น (เปิดเผยตน) --ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 10:43, 1 เมษายน 2556 (ICT)
คัดค้าน
อภิปราย
 1. เหตุผลการตั้งเงื่อนไขก็เช่นเดียวกับคุณ Horus --taweethaも (พูดคุย) 10:39, 22 มีนาคม 2556 (ICT)

สรุป

 1. คอต. ทั้งห้าท่านลงความเห็นให้คุณ Horus (4/1/0) และคุณพุทธามาตย์ (5/0/0) เป็นผู้ตรวจสอบผู้ใช้ประจำวิกิพีเดียภาษาไทย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมูลนิธิ ทั้งสองท่านจะต้องส่งอีเมลระบุตัวตนไปยังช่องทางที่กำหนดไว้ก่อน (ซึ่งผมได้แจ้งให้ทั้งสองท่านทราบแล้ว) ในระหว่างนี้ผมจะนำเรื่องไปค้างไว้ที่เมทาก่อน (ซึ่งแน่นอนว่าจะมี delay จนกว่าจะได้รับเอกสารครับ) --∫G′(∞)dx 15:50, 1 เมษายน 2556 (ICT)
  • Brief translation (for steward reference): The Arbitration Committee of Thai Wikipedia has appointed TWO users, Horus (with 4 support and 1 oppose) and พุทธามาตย์ (5 support, no oppose) as the CheckUser of Thai Wikipedia. Pursuant to the Access to the Nonpublic data policy, these users has to identify themselves. The user has been informed of the result and identification process. I, user G(x), as clerk of the ArbCom, shall act on behalf of the ArbCom on the further process. --∫G′(∞)dx 15:50, 1 เมษายน 2556 (ICT)
 2. เมื่อ 03:41, 3 April 2013 (UTC+7) ผู้ดูแลโครงการได้ให้สถานะผู้ตรวจสอบผู้ใช้ให้คุณพุทธามาตย์แล้ว (ลิงก์) และเนื่องจากในโครงการมีผู้ตรวจสอบผู้ใช้อีกคนหนึ่งแล้ว ผู้ดูแลโครงการจึงคืนสิทธิการตรวจสอบของคุณออกตาฯ กลับมาพร้อมกัน --∫G′(∞)dx 11:33, 3 เมษายน 2556 (ICT)
 3. ตามความที่ปรากฏในการแก้ไขนี้ คุณฮอรัสได้แจ้งปฏิเสธการเป็นผู้ตรวจสอบผู้ใช้ ผมได้ดำเนินการถอนเรื่องและผู้ดูแลโครงการรับทราบแล้ว (ลิงก์) และเนื่องจากวิกิพีเดียภาษาไทยมีผู้ตรวจสอบผู้ใช้ครบสองคนแล้วและไม่มีการเสนอชื่อผู้อื่นเข้ารับการพิจารณา จึงถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนของการสรรหาแล้ว นายทะเบียนขอปิดเรื่องนี้ ณ เวลาที่แสดงไว้นี้ --∫G′(∞)dx 20:27, 7 เมษายน 2556 (ICT)