วัยโรจน์ พิพิธภักดี

นายวัยโรจน์ พิพิธภักดี (เกิด 1 เมษายน พ.ศ. 2484) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปัตตานี 4 สมัย

วัยโรจน์ พิพิธภักดี
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 1 เมษายน พ.ศ. 2484 (81 ปี)
อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
พรรคการเมือง พรรคเพื่อไทย
คู่สมรส นางเยาวลักษณ์ พิพิธภักดี

ประวัติแก้ไข

วัยโรจน์ พิพิธภักดี เกิดเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2484 เป็นบุตรของพระพิพิธภักดี (ตนกูมุกดา อับดุลบุตร) กับสวาสดิ์ พิพิธภักดี[1] สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาบริหารธุรกิจ จากสถาบันปีนัง (Penang Institute) รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย สมรสกับเยาวลักษณ์ พิพิธภักดี มีบุตรสาวคือ กังสดาล พิพิธภักดี (เติงกูซูไบดะห์ บินตีเติงกูนูรุดดีน) อดีตพระชายาในสุลต่านมูฮัมหมัดที่ 5 แห่งรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย

งานการเมืองแก้ไข

วัยโรจน์ เคยประกอบอาชีพเป็นพนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาปัตตานี จากนั้นจึงเริ่มต้นชีวิตทางการเมืองด้วยการดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาจังหวัดปัตตานี 4 สมัย ต่อมา ลงรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปัตตานี และได้รับเลือกตั้งเป็นครั้งแรก ใน พ.ศ. 2522 สังกัดพรรคกิจสังคม ก่อนที่จะหวนกลับไปสู่เวทีการเมืองในระดับท้องถิ่น และกลับสู่การเมืองระดับชาติอีกครั้ง ใน พ.ศ. 2538 และได้รับเลือกเรื่อยมา จนถึง พ.ศ. 2544 [2]

จนกระทั่งในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2548 จึงย้ายไปสังกัดพรรคไทยรักไทย แต่พ่ายแพ้ให้กับ นายอันวาร์ สาและ จากพรรคประชาธิปัตย์ ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารพรรค ซึ่งต่อมาเขาถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง เป็นระยะเวลา 5 ปี

ในปี พ.ศ. 2555 เขาพร้อมกับสมาชิกบ้านเลขที่ 111 อีกจำนวนมาก ได้สมัครเข้าร่วมงานกับพรรคเพื่อไทย[3]

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

วัยโรจน์ พิพิธภักดี ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 4 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปัตตานี แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2522 สังกัดพรรคกิจสังคม
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2538 จังหวัดปัตตานี สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2539 จังหวัดปัตตานี สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544 จังหวัดปัตตานี สังกัดพรรคประชาธิปัตย์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ประวัติผู้สมัคร ส.ส.[ลิงก์เสีย]
  2. ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง
  3. "สมาชิกบ้านเลขที่ 111 ยื่นใบสมัครเข้าพรรคเพื่อไทย". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2012-06-25. สืบค้นเมื่อ 2013-06-15.
  4. ราชกิจจานุเบกษา. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๒๑ ตอนที่ ๒๓ ข หน้า ๑๒, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๒๒ ข หน้า ๒๕, ๔ ธันวาคม ๒๕๔๔
  6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน, เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๗๓ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒, ๔ พฤษภาคม ๒๕๓๓