เปิดเมนูหลัก

นายอันวาร์ สาและ (เกิด 4 ธันวาคม พ.ศ. 2513) รองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปัตตานี 4 สมัย

อันวาร์ สาและ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 4 ธันวาคม พ.ศ. 2513 (48 ปี)
พรรคการเมือง ประชาธิปัตย์
คู่สมรส นางอนิศา สาและ

ประวัติแก้ไข

อันวาร์ สาและ เกิดเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2513 เป็นบุตรของนายเอกชัย และนางเจะมีเมาะ สาและ สำเร็จการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง สมรสกับนางอนิศา สาและ มีบุตร 3 คน

การทำงานแก้ไข

หลังจากจบการศึกษา อันวาร์ได้ทำงานเป็นลูกจ้างบริษัท ทำหน้าที่ทางด้านการตลาดให้กับธุรกิจด้านพัฒนาที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพมหานคร ก่อนที่จะกลับมาทำธุรกิจส่วนตัวทางด้านธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ถนน คูระบายน้ำ ถมดิน ในบ้านเกิด ในเวลาต่อมา

งานการเมืองแก้ไข

อันวาร์ ได้รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2548 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ และได้รับเลือกติดต่อกันรวม 4 สมัย

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

อันวาร์ สาและ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 4 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 จังหวัดปัตตานี สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 จังหวัดปัตตานี สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 จังหวัดปัตตานี สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 จังหวัดปัตตานี สังกัดพรรคประชาธิปัตย์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย (รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑)
  2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๒ [ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ รวมทั้งสิ้น ๘,๙๓๔ ราย]
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๕

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข