รายพระนามและรายนามอธิบดีกรมสรรพากร

ด้านล่างนี้คือรายพระนามและรายนามอธิบดีกรมสรรพากร[1]

อธิบดีกรมสรรพากร
ตรากรมสรรพากร.png
เครื่องหมายราชการ
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
ดร. เอกนิติ นิติฑัณฑ์ประภาศ

ตั้งแต่ พ.ศ. 2561
ผู้เสนอชื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
ผู้ประเดิมตำแหน่งพระยาอินทรมนตรีศรีจันทรกุมาร (เอฟ.เอช.ไยล์)
สถาปนาพ.ศ. 2440
เว็บไซต์กรมสรรพากร

รายพระนามและรายนามแก้ไข

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายพระนาม/รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1   มหาอำมาตย์โท พระยาอินทรมนตรีศรีจันทรกุมาร
(เอฟ.เอช.ไยล์)
พ.ศ. 2440 พ.ศ. 2472
2   พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย พ.ศ. 2473 พ.ศ. 2478
3   หม่อมเจ้าวิมวาทิตย์ รพีพัฒน์ พ.ศ. 2478 พ.ศ. 2491
4   หลวงอาจพิศาลกิจ
(อาจ พิศลยบุตร)
พ.ศ. 2491 พ.ศ. 2498
5   หิรัญ สูตะบุตร พ.ศ. 2498 พ.ศ. 2511
6   เยื่อ สุสายัณห์ พ.ศ. 2511 พ.ศ. 2515
7   ศาสตราจารย์ พิพัฒน์ โปษยานนท์ พ.ศ. 2515 พ.ศ. 2517
8   ชาญชัย ลี้ถาวร พ.ศ. 2517 พ.ศ. 2518
9 นุกูล ประจวบเหมาะ พ.ศ. 2518 พ.ศ. 2521
10   ศาสตราจารย์ ดร. พนัส สิมะเสถียร พ.ศ. 2521 พ.ศ. 2525
11   วิทย์ ตันตยกุล พ.ศ. 2525 พ.ศ. 2528
12   ศาสตราจารย์พิเศษ วิโรจน์ เลาหะพันธุ์ พ.ศ. 2528 พ.ศ. 2529
13   บัณฑิต บุณยะปานะ พ.ศ. 2529 พ.ศ. 2535
14   ศาสตราจารย์พิเศษ โกวิทย์ โปษยานนท์ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 30 กันยายน พ.ศ. 2535
15 หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2538
16
(1)
  ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ พ.ศ. 2538 มกราคม พ.ศ. 2540
17   สมใจนึก เองตระกูล มกราคม พ.ศ. 2540 สิงหาคม พ.ศ. 2540
16
(2)
  ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ สิงหาคม พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2543
18   ศุภรัตน์ ควัฒน์กุล พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2547
19   ศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2549
20   ศานิต ร่างน้อย มกราคม พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551
21   วินัย วิทวัสการเวช ตุลาคม พ.ศ. 2551 กันยายน พ.ศ. 2553
22   สาธิต รังคสิริ ตุลาคม พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2556
23   สุทธิชัย สังขมณี พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557
24   ดร. ประสงค์ พูนธเนศ พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2561
25   ดร. เอกนิติ นิติฑัณฑ์ประภาศ พ.ศ. 2561 ปัจจุบัน

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข