นายชาญชัย ลี้ถาวร เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และอดีตปลัดกระทรวงการคลัง

ชาญชัย ลี้ถาวร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ดำรงตำแหน่ง
14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 – 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
นายกรัฐมนตรีสัญญา ธรรมศักดิ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
ดำรงตำแหน่ง
24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 – 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523
นายกรัฐมนตรีพลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด18 ธันวาคม พ.ศ. 2470
เสียชีวิต22 เมษายน พ.ศ. 2565 (94 ปี)
คู่สมรสประมวญ ลี้ถาวร

ประวัติ แก้

ชาญชัย ลี้ถาวร เกิดเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2470 เป็นบุตรนายโกจือ กับนางสาลี่ ลี้ถาวร สำเร็จการศึกษา B.S. (Banking & Finance) จากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์

ชาญชัย สมรสกับประมวล ลี้ถาวร (สกุลเดิม ศรโชติ) บุตรธิดา 2 คน คือ ฐีระวิตต์ ลี้ถาวร และนาง ประสพศรี สุขมาก

การทำงาน แก้

ชาญชัย เริ่มรับราชการในตำแหน่งประจำแผนกชั้นตรี กองเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ในปี พ.ศ. 2497 ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ในปี พ.ศ. 2514 เป็นอธิบดีกรมสรรพสามิต ในปีถัดมา

ในปี พ.ศ. 2516 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในรัฐบาลของนายสัญญา ธรรมศักดิ์ จากนั้นเมื่อนายกรัฐมนตรีได้กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 นายชาญชัยจึงกลับเข้ารับราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพากร อธิบดีกรมศุลกากร และเป็นปลัดกระทรวงการคลัง ตามลำดับเรื่อยมา

จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2522 ในขณะที่ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลังนั้น เขาได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง[1] อีกตำแหน่งหนึ่ง และในปี พ.ศ. 2524 ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา[2]

จากนั้นในปี พ.ศ. 2525 เป็นเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักนายกรัฐมนตรี[3]

เป็นประธานกรรมการธนาคารออมสิน ในปี พ.ศ. 2525 - 2527[4]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

  1. "พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๔๔ ราย)" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2019-09-23. สืบค้นเมื่อ 2019-10-29.
  2. วุฒิสภา ชุดที่ ๕
  3. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2019-03-22. สืบค้นเมื่อ 2019-03-22.
  4. ประธานกรรมการธนาคารออมสิน[ลิงก์เสีย]
  5. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2015-06-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๐ ตอนที่ ๒๐๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๒, ๓๑ ธํนวาคม ๒๕๒๖
  6. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๗ ตอนที่ ๖๓ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๔, ๑๘ เมษายน ๒๕๒๓
  7. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๙๗ ตอนที่ ๖๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๕๓๖, ๒๑ เมษายน ๒๕๒๓
ก่อนหน้า ชาญชัย ลี้ถาวร ถัดไป
ประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์    
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
(14 ตุลาคม 2516 – 22 พฤศจิกายน 2517)
  วิจารณ์ นิวาตวงศ์