พระยาอินทรมนตรีศรีจันทรกุมาร (เอฟ.เอช.ไยล์)

มหาอำมาตย์โท พระยาอินทรมนตรีศรีจันทรกุมาร (อังกฤษ: Francis Henry Giles; 21 สิงหาคม 2412-31 ตุลาคม 2494) ชาวอังกฤษสัญชาติไทยที่เข้ามารับราชการในราชสำนักสยามในตำแหน่ง ข้าหลวงสรรพากรมณฑลปราจีนบุรี เจ้ากรมสรรพากรนอก อธิบดีกรมสรรพากรนอก และอธิบดี กรมสรรพากร คนแรกและเป็นต้นตระกูลจิลลานนท์

มหาอำมาตย์โท พระยาอินทรมนตรีศรีจันทรกุมาร
เกิด21 สิงหาคม พ.ศ. 2412
พลีมัธ  อังกฤษ
ฟรานซิส เฮนรี ไจลส์
ถึงแก่กรรม31 ตุลาคม พ.ศ. 2494 (82 ปี)
ตระกูลจิลลานนท์
ตำแหน่งข้าหลวงสรรพากร มณฑลปราจีนบุรี
เจ้ากรมสรรพากรนอก
อธิบดีกรมสรรพากรนอก
อธิบดี กรมสรรพากร

ประวัติแก้ไข

พระยาอินทรมนตรีศรีจันทรกุมารเกิดเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2412 ที่เมือง พลีมัธ ประเทศอังกฤษ ในครอบครัวทหารเรือ โดยมีชื่อเดิมว่า ฟรานซิส เฮนรี ไจลส์ แต่ไม่ปรากฏหลักฐานการศึกษา

พระยาอินทรมนตรีศรีจันทรกุมารถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2494 สิริอายุได้ 82 ปี

รับราชการแก้ไข

ท่านเริ่มต้นรับราชการกับรัฐบาลอังกฤษเมื่อปี พ.ศ. 2430 ขณะอายุเพียง 18 ปีก่อนจะเข้ามารับราชการกับทางราชสำนักสยามในตำแหน่ง ข้าหลวงสรรพากรมณฑลปราจีนบุรี กระทั่งวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2442 ท่านจึงเข้ามารับราชการที่กรุงเทพในตำแหน่ง เจ้ากรมสรรพากรนอก ก่อนจะขึ้นไปรับราชการที่ มณฑลพายัพ โดยได้เข้าเฝ้ากราบถวายบังคมลาพร้อมกับ พระยาวาสุเทพ (กุสตาฟ เชา) เจ้ากรมตำรวจภูธร เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2445

ยศและบรรดาศักดิ์แก้ไข

  • 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2457 พระยาอินทรมนตรีศรีจันทรกุมาร ถือศักดินา ๒๔๐๐[1]
  • 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2457 มหาอำมาตย์ตรี[2]
  • 12 มกราคม พ.ศ. 2461 มหาอำมาตย์โท[3]

ตำแหน่งแก้ไข

  • 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2442 เจ้ากรมสรรพากรนอก[4]
  • 3 มกราคม พ.ศ. 2445 กราบถวายบังคมลาขึ้นไปรับราชการที่ มณฑลพายัพ (ยังไม่มีการค้นพบสำเนาต้นฉบับในราชกิจจานุเบกษาว่าท่านขึ้นไปรับราชการในตำแหน่งอะไรแต่สันนิษฐานว่าอาจจะไปรับตำแหน่งข้าหลวงสรรพากรมณฑลพายัพ)[5]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข