ศุภรัตน์ ควัฒน์กุล

ศุภรัตน์ ควัฒน์กุล (16 มกราคม พ.ศ. 2495 – 21 มกราคม พ.ศ. 2565) ข้าราชพลเรือนชาวไทย และอดีตปลัดกระทรวงการคลัง[2] อดีตอธิบดีกรมสรรพากร และผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง[3]

ศุภรัตน์ ควัฒน์กุล
ปลัดกระทรวงการคลัง
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 – 30 กันยายน พ.ศ. 2552[1]
ก่อนหน้านายสมใจนึก เองตระกูล
ถัดไปนายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด16 มกราคม พ.ศ. 2495
ประเทศไทย
เสียชีวิต21 มกราคม พ.ศ. 2565 (70 ปี)
ศาสนาพุทธ
คู่สมรสนางดารารัตน์ ควัฒน์กุล

ประวัติ แก้

นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุลเป็นบุตรของนายแก้ว และนางเฉลียว ควัฒน์กุล มีพี่น้องทั้งหมด 8 คน โดย นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล เป็นคนที่ 3 ปัจจุบันสมรสกับนางดารารัตน์ ควัฒน์กุล มีบุตรชาย 1 คน[4]

การเสียชีวิต แก้

ศุภรัตน์ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 01.00 น. หลังเข้ารับการรักษาตัวด้วยโรคมะเร็งลำไส้ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ[5]

การศึกษา แก้

การรับราชการ แก้

 • พ.ศ. 2532 ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน กรมสรรพากร
 • พ.ศ. 2535 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านโครงสร้างภาษีสรรพากร (นักวิชาการภาษี 9) กรมสรรพากร
 • พ.ศ. 2539 รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (นักบริหาร 9) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 • พ.ศ. 2539 ที่ปรึกษาการคลัง (นักวิชาการคลัง 10) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
 • พ.ศ. 2541 ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (นักบริหาร 10)
 • พ.ศ. 2543 อธิบดีกรมสรรพากร
 • พ.ศ. 2547 ปลัดกระทรวงการคลัง
 • พ.ศ. 2553 รองประธานคณะกรรมการการเงินและการลงทุน บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

การพ้นจากตำแหน่งราชการ แก้

เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2551 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลนายศุภรัตน์เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ยังมีมูลความผิดวินัยร้ายแรง ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ สมัยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพากร กรณีแต่งตั้งรองอธิบดีกรมสรรพากร เหตุเกิดสมัย พ.ศ. 2543 – 2544 จึงมีมติให้ส่งรายงานไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อลงโทษทางวินัย และไปยังอัยการสูงสุด เพื่อดำเนินคดีอาญากับผู้ถูกกล่าวหาต่อไป กระทั่งวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 อ.ก.พ.มีมติลงโทษไล่ออกนายศุภรัตน์ ตามที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด ต่อมาได้มีการอุทธรณ์ส่งผลให้นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ไม่ถูกไล่ออก ปลดออกจากราชการ แต่เป็นการลาออกจากราชการโดยมีผลในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552[6]

ราชการพิเศษในอดีต แก้

 • ประธานกรรมการบรรษัทตลาดรองสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
 • ประธานกรรมการบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด
 • ประธานกรรมการธนาคารดีบีเอสไทยทนุ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบริหารธนาคารรัตนสิน จำกัด
 • กรรมการบริหารองค์การแก้ว กระทรวงกลาโหม
 • กรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
 • กรรมการกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
 • กรรมการบริหารบริษัทผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบริหารบริษัท ไทยเรทติ้ง แอนด์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด
 • กรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • กรรมการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • อาจารย์พิเศษ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อาจารย์พิเศษ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

 1. ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงการคลัง
 2. "ปลัดกระทรวงการคลัง". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-08-16. สืบค้นเมื่อ 2013-09-13.
 3. ศุภรัตน์ ควัฒน์กุล - ซูเปอร์บอร์ดยุคแม้ว
 4. ประวัติ ศุภรัตน์ ควัฒน์กุล
 5. ‘ศุภรัตน์ ควัฒน์กุล’ อดีตปลัดกระทรวงการคลัง เสียชีวิตแล้ว ในวัย 70 ปี
 6. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2007-01-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๑ ตอนที่ ๒๓ ข หน้า ๕, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
 8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๒๕ ข หน้า ๑๔, ๑ ธันวาคม ๒๕๔๓
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า เก็บถาวร 2008-12-21 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๖ ข หน้า ๒, ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐
 10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๒๑ ตอนที่ ๔ ข หน้า ๒๘๕, ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๗