เยื่อ สุสายัณห์

เยื่อ สุสายัณห์ เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของไทย ในรัฐบาลของนายสัญญา ธรรมศักดิ์ อดีตสมาชิกวุฒิสภาแบบแต่งตั้ง 2 สมัย และเป็นอดีตอธิบดีกรมสรรพากร

เยื่อ สุสายัณห์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
ดำรงตำแหน่ง
16 ตุลาคม พ.ศ. 2516 – 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
ข้อมูลส่วนบุคคล
คู่สมรส อารีย์ สุสายัณห์

ประวัติแก้ไข

เยื่อ สุสายัณห์ เป็นบุตรของนายดาบตำรวจ ทองเริ่ม สุสายัณห์ กับนางไป๋ สุสายัณห์[1]

นายเยื่อ รับราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง เคยดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมบัญชีกลาง[2] เคยเป็นอธิบดีกรมสรรพากร[3]

การเมืองแก้ไข

นายเยื่อ ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา ในวุฒิสภาไทย ชุดที่ 3[4] ในปี พ.ศ. 2511 ต่อมาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลของนายสัญญา ธรรมศักดิ์[5] ซึ่งจัดตั้งขึ้นหลังเหตุการณ์ 14 ตุลา ในปี พ.ศ. 2516

ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาในวุฒิสภาไทย ชุดที่ 4[6]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข