รายพระนามคู่สมรสแห่งบูร์กอญ

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

บทความนี้แสดงลิสต์ราชินี เคานท์เตส และดัชเชสซึ่งเป็นคู่สมรสในผู้ปกครอง ราชอาณาจักรบูร์กอญ เคาน์ตีบูร์กอญ และดัชชีบูร์กอญ โดยเริ่มตั้งแต่สมัยตำนานจนถึงปีค.ศ. 1795

ราชินีแห่งบูร์กอญแก้ไข

ราชินีแห่งชาวบูร์กอญ(จนถึงปีค.ศ. 534)แก้ไข

พระรูป พระนาม พระบิดา ประสูติ เสกสมรส ขึ้นเป็นพระราชินี พ้นจากตำแหน่งราชินี สิ้นพระชนม์ พระสวามี
N/A พระนางกริมฮิลด์ ไม่ทราบ เป็นพระราชินีในตำนาน ? ? ? ? พระเจ้าเกบิกา
N/A พระนางดิเอทลินแห่งเบเชลาเรน รือดิเกอร์, เคานท์แห่งเบเชลาเรน เป็นพระราชินีในตำนาน ? ? ? ? พระเจ้ากิเซลแฮร์
  พระนางบรินฮิลด์ พระเจ้าบุดลี เป็นพระราชินีในตำนาน ? ? ? ? พระเจ้ากุนเธอร์
N/A น้องสาวของริชิเมอร์ พระเจ้าริเชลาแห่งกาลีเซีย ? ? ? ค.ศ. 472 ค.ศ. 472 - N/A พระนางคียร์เทน่า ? ? ? ? ค.ศ. 493 ค.ศ. 493 พระเจ้าชิลเพอริคที่ 2
N/A พระนางออสโทรโกธาแห่งออสโทรกอธ พระเจ้าธีโอดอริคมหาราช(ราชวงศ์บอสนอยด์) ค.ศ. 475 ค.ศ. 494 หรือ ค.ศ. 496 ค.ศ. 516 ค.ศ. 520 ค.ศ. 520 พระเจ้าซีกิสมุนด์

ราชินีแห่งบูร์กอญแก้ไข

ราชวงศ์เมรอแว็งเฌียง(ค.ศ. 534ค.ศ. 751)แก้ไข

ราชินีแห่งบูร์กอญ/ออเลอองส์ ปีค.ศ. 561 - ค.ศ. 613แก้ไข

พระรูป พระนาม พระบิดา ประสูติ เสกสมรส ขึ้นเป็นราชินี พ้นจากตำแหน่งราชินี สิ้นพระชนท์ พระสวามี
N/A พระนางเวแนร์รัน ทาส ? ? ? ? ? พระเจ้ากุนทราม
N/A พระนางมาร์กาทรูด มักนาร์ ? ค.ศ. 565? ค.ศ. 565? ค.ศ. 566? ค.ศ. 566[? พระเจ้ากุนทราม
N/A พระนางเอาส์เทอชิลด์ ? ? ค.ศ. 567 ค.ศ. 567 หลังจาก ค.ศ. 580 หลังจาก ค.ศ. 580 พระเจ้ากุนทราม
N/A พระนางเฟลิวป์ ? ? ? ? ? ? พระเจ้าชิลเดแบร์ทที่ 2
N/A พระนางแอร์เมนแบร์กาแห่งวิสิกอธ พระเจ้าวิทเทอริคแห่งวิสิกอธ ? ค.ศ. 606 ค.ศ. 606 ค.ศ. 607(ถูกปลด) ? ทิวเดริคที่ 2

รวมกับสายออสตราเซียในปีค.ศ. 612 ให้ทางสายนอยสเตรียในปีค.ศ. 613

ราชินีแห่งนอยสเตรีย ปารีส บูร์กอญ และออสตราเซีย ปีค.ศ. 613 - 629แก้ไข

พระรูป พระนาม พระบิดา ประสูติ เสกสมรส ขึ้นเป็นราชินี พ้นจากตำแหน่งราชินี สิ้นพระชนท์ พระสวามี
  พระนางเบอร์ทรูดแห่งแวร์ม็องดัว วากอนที่2 เคานท์แห่งแวร์ม็องดัว ค.ศ. 582 ค.ศ. 613? ค.ศ. 613? ค.ศ. 618/619 ค.ศ. 618/619 พระเจ้าโคลแตร์ที่ 2
N/A พระนางซิชิลด์แห่งอาร์เดน บรูนนอฟที่ 2 เคานท์แห่งอาร์เดน ค.ศ. 590 ค.ศ. 618 ค.ศ. 618 18 สิงหาคม ค.ศ. 627 ค.ศ. 627 พระเจ้าโคลแตร์ที่ 2

ราชินีแห่งนอยสเตรีย และบูร์กอญ ปีค.ศ. 629 - 691แก้ไข

พระรูป พระนาม พระบิดา ประสูติ เสกสมรส ขึ้นเป็นราชินี พ้นจากตำแหน่งราชินี สิ้นพระชนท์ พระสวามี
N/A พระนางโกเมนทรูด ? ค.ศ. 598 ค.ศ. 628 ค.ศ. 628 ค.ศ. 629(ถูกปลด) หลังจากค.ศ. 630 พระเจ้าแดร์กูแบร์ตที่ 1
N/A พระนางนันเตชิลด์ ? ประมาณค.ศ. 610 ค.ศ. 629 ค.ศ. 629 19 มกราคม ค.ศ. 639 ค.ศ. 642 พระเจ้าแดร์กูแบร์ตที่ 1
N/A พระนางวูล์เฟฟุนดิส ? ? ? ? ? ? พระเจ้าแดร์กูแบร์ตที่ 1
  พระนางบาทิลด์ ชนชั้นสูงแองโกล-แซกซอน ค.ศ. 626/627 ค.ศ. 649 ค.ศ. 649 27 พฤศจิกายน ค.ศ. 657 30 มกราคม ค.ศ. 680 พระเจ้าโคลวิสที่ 2
N/A พระนางอมาทิลดา ? ? ? ? ? ? พระเจ้าโคลแตร์ที่ 3
N/A พระนางบิลิฮิลด์ พระเจ้าซิกจ์เบิร์ทที่ 2 แห่งออสตราเซีย ค.ศ. 654 ค.ศ. 668 ค.ศ. 673(การถูกยึดครองของบูร์กอญ) ค.ศ. 675 ค.ศ. 675 พระเจ้าชิลเดอริคที่ 2
N/A พระนางโคลทิลด์แห่งแฮร์ริสทาล อันเซกิเซล ค.ศ. 650 ก่อน ค.ศ. 680 ก่อน ค.ศ. 680 ค.ศ. 679(ขึ้นเป็นพระราชินีแห่งชนแฟรงค์) ค.ศ. 699 พระเจ้าธีโอเดอริคที่ 3

รวมกับออสตราเซียเป็นราชอาณาจักรแฟรงค์หนึ่งเดียว

ราชินีแห่งนอยสเตรีย บูร์กอญ อากีแตน และออสตราเซียแก้ไข

พระรูป พระนาม พระบิดา ประสูติ เสกสมรส ขึ้นเป็นราชินี พ้นจากตำแหน่งราชินี สิ้นพระชนท์ พระสวามี
N/A พระนางเอโดน มีความเป็นไปได้ว่าเป็นนามที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้เรียกชายาที่ไม่ได้ระบุนาม ? ? ? ? ? พระเจ้าชิลเดอแบร์ทที่ 3

ราชวงศ์การอแล็งเฌียง(ค.ศ. 751ค.ศ. 855)แก้ไข

พระรูป พระนาม พระบิดา ประสูติ เสกสมรส ขึ้นเป็นราชินี พ้นจากตำแหน่งราชินี สิ้นพระชนท์ พระสวามี
  พระนางแบร์ทราดาแห่งลง ชาริแบร์ทแห่งลง ระหว่าง ค.ศ. 710 และ ค.ศ. 727 ค.ศ. 740 พฤศจิกายน ค.ศ. 751 24 กันยายน ค.ศ. 768 12 กรกฎาคม ค.ศ. 783 พระเจ้าเปแป็งพระวรกายเตี้ย
N/A พระนางแกร์แบกา ? ? ? 24 กันยายน ค.ศ. 768 4 ธันวาคม ค.ศ. 771 ? พระเจ้าคาร์ลมันน์
N/A พระนางดีซิแดร์ราตาแห่งลอมบาร์ด พระเจ้าเดซิแดร์รุสแห่งลอมบาร์ด ? ค.ศ. 770 ค.ศ. 770 ค.ศ. 771(ถูกปลด) ? พระเจ้าชาร์ลที่ 1
  พระนางฮิลเดการ์ดแห่งวินซ์เกา เคานท์เกโรล์ดแห่งวินซ์เกา ค.ศ. 758 ค.ศ. 771 ค.ศ. 771 30 เมษายน ค.ศ. 783 30 เมษายน ค.ศ. 783 พระเจ้าชาร์ลที่ 1
N/A พระนางฟัสทราดา ราอูลที่ 3 แห่งฟรังโคเนีย ค.ศ. 765 ค.ศ. 784 ค.ศ. 784 10 สิงหาคม ค.ศ. 794 10 สิงหาคม ค.ศ. 794 พระเจ้าชาร์ลที่ 1
N/A พระนางลุทการ์ทแห่งซุนเกา เคานท์ลุดฟริดที่ 2 แห่งซุนเกา ค.ศ. 776 ค.ศ. 794 ค.ศ. 794 4 มิถุนายน ค.ศ. 800 4 มิถุนายน ค.ศ. 800 พระเจ้าชาร์ลที่ 1
  พระนางแอร์เมนการ์ดแห่งเอสเบ อิงเง่มันน์ เคานท์แห่งเอสเบ ค.ศ. 778 ค.ศ. 794/5 ค.ศ. 813 3 ตุลาคม ค.ศ. 818 3 ตุลาคม ค.ศ. 818 จักรพรรดิหลุยส์ผู้ศรัทธา
  พระนางจูดิธแห่งบาวาเรีย เวลฟ์ที่ 1 เคานท์แห่งอัลท์ดอร์ฟ ค.ศ. 805 ค.ศ. 819 ค.ศ. 819 20 มิถุนายน ค.ศ. 840 19 เมษายน ค.ศ. 840 จักรพรรดิหลุยส์ผู้ศรัทธา
N/A แอร์เมนการ์ดแห่งทัวส์ ฮิวจ์แห่งทัวส์ ค.ศ. 805 ค.ศ. 819 ค.ศ. 819 20 มิถุนายน ค.ศ. 840 19 เมษายน ค.ศ. 840 จักรพรรดิหลุยส์ผู้ศรัทธา

หลังจากที่จักรพรรดิหลุยส์ผู้ศรัทธาเสด็จสวรรคต ได้มีการลงนามในสทธิสัญญาในปีค.ศ. 843 บูร์กอญถูกแบ่งให้เป็นของพี่น้องคือชาร์ลส์ผู้ศีรษะล้านซึ่งได้รับดินแดนส่วนน้อยเรียกว่าบูร์กอญตอนบน และโลทาร์ที่ 1ซึ่งได้รับดินแดนส่วนใหญ่และได้รับพระอิสสรยศเป็นกษัตริย์แห่งบูร์กอญ

บูร์กอญตอนล่าง(ค.ศ. 855 - ค.ศ. 863)แก้ไข

ราชวงศ์การอแล็งเฌียง(ค.ศ. 855ค.ศ. 879)แก้ไข

พระรูป พระนาม พระบิดา ประสูติ เสกสมรส ขึ้นเป็นราชินี พ้นจากตำแหน่งราชินี สิ้นพระชนท์ พระสวามี
N/A พระนางเอ็งเงลแบร์กาแห่งปาร์มา อเดลชิสที่ 1 แห่งปาร์มา ค.ศ. 830 5 ตุลาคม ค.ศ. 851 24 มกราคม ค.ศ. 863 12 สิงหาคม ค.ศ. 875 ค.ศ.896/901 จักรพรรดิลุดวิจที่ 2
  พระนางริชิลด์แห่งพรอว็องส์ บิวองแห่งกอร์ซ ค.ศ. 845 ค.ศ. 840 12 สิงหาคม ค.ศ. 875 6 ตุลาคม ค.ศ. 877 2 มิถุนายน ค.ศ. 910 พระเจ้าชาร์ลส์ผู้ศีรษะล้าน
  พระนางอเดลเลดแห่งปารีส อดาลาร์ดแห่งปารีส ค.ศ. 850/853 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 875 6 ตุลาคม ค.ศ. 877 10 เมษายน ค.ศ. 879 10 พฤศจิกายน ค.ศ. 901 จพระเจ้าหลุยส์ที่ 2 แห่งฝรั่งเศส

ราชตระกูลโบซูนี(ค.ศ. 879ค.ศ. 933)แก้ไข

ราชตระกูลเวลฟ์(ค.ศ. 888ค.ศ. 1032)แก้ไข

บูร์กอญตอนบน(ค.ศ. 855 - ค.ศ. 1032)แก้ไข

ราชวงศ์การอแล็งเฌียง(ค.ศ. 855ค.ศ. 888)แก้ไข

พระเจ้าโลทาร์ที่ 2รวมส่วนของบูร์กอญที่พระองค์ได้รับเข้าเป็นราชอาณาจักรโลทริงเงิน เมื่อพระองค์สวรรคต ดินแดนถูกแบ่งให้ชาร์ลส์ผู้ศีรษะล้านและลุดวิจชาวเยอรมันผู้เป็นปิตุลา

เมื่อคาร์ลพระวรกายพ่วงพีผู้ปกครองจนถึงค.ศ. 884 ได้รวบรวมดินแดนแฟรงค์ทั้งหมดยกเว้นราชอาณาจักรโพรวองซ์ เสด็จสวรรคต เหล่าขุนนางได้เลือกรูดอล์ฟแห่งบูร์กอญจากราชตระกูลเวลฟ์ขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งบูร์กอญ

ราชตระกูลเวลฟ์(ค.ศ. 855 - ค.ศ. 1032)แก้ไข

ในปีค.ศ. 1032ราชอาณาจักรบูร์กอญตอนบนและตอนล่างได้ถูกควบรวมเข้ากับจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรอาร์ล โดยมีพระมหากษัตริย์แห่งเยอรมนีเป็นผู้ปกครอง

จักรพรรดินีแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์/ราชินีแห่งอาร์ล(ค.ศ. 1032ค.ศ. 1378)แก้ไข

ราชวงศ์ซาเลียน(ค.ศ. 1032 - ค.ศ. 1125)แก้ไข

ราชตระกูลซีปปลินบวร์ก(ค.ศ. 1125 - ค.ศ. 1137)แก้ไข

ราชวงศ์โฮเอ็นชเตาเฟิน(ค.ศ. 1138 - ค.ศ. 1208)แก้ไข

ราชตระกูลเวลฟ์(ค.ศ. 1208 - ค.ศ. 1215)แก้ไข

ราชวงศ์โฮเอ็นชเตาเฟิน(ค.ศ. 1212 - ค.ศ. 1254)แก้ไข

ราชวงศ์ฮับส์บูร์ก(ค.ศ. 1273 - ค.ศ. 1291)แก้ไข

ราชวงศ์นัสเซา(ค.ศ. 1292 - ค.ศ. 1298)แก้ไข

ราชวงศ์ฮับส์บูร์ก(ค.ศ. 1298 - ค.ศ. 1308)แก้ไข

ราชวงศ์ลักเซมเบิร์ก(ค.ศ. 1308 - ค.ศ. 1313)แก้ไข

ราชวงศ์ฮับส์บูร์ก(ค.ศ. 1314 - ค.ศ. 1322)แก้ไข

ราชวงศ์วิทเทลส์บัค(ค.ศ. 1314 - ค.ศ. 1347)แก้ไข

ราชวงศ์ลักเซมเบิร์ก(ค.ศ. 1346 - ค.ศ. 1378)แก้ไข

ในปีค.ศ. 1378 จักรพรรดิคาร์ลที่ 4 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ได้แต่งตั้งให้โดแฟ็งแห่งฝรั่งเศสเป็นตัวแทนในการปกครองราชอาณาจักรอาร์ล หลังจากนั้นราชอาณาจักรก็เหลือเพียงแต่ชื่อเท่านั้น

เคาน์เตสแห่งบูร์กอญแก้ไข

ราชวงศ์ลอีฟเรีย(ค.ศ. 995 - ค.ศ. 1190)แก้ไข

ราชวงศ์โฮเอ็นชเตาเฟิน(ค.ศ. 1190 - ค.ศ. 1231)แก้ไข

ราชตระกูลอันเด็ค(ค.ศ. 1231] - ค.ศ. 1279)แก้ไข

ราชวงศ์ลอีฟเรีย(ค.ศ. 1279 - ค.ศ. 1330)แก้ไข

ราชวงศ์บูร์กอญ(ค.ศ. 1347 - ค.ศ. 1361)แก้ไข

ราชวงศ์กาเปเซียง(ค.ศ. 1361 - ค.ศ. 1382)แก้ไข

ไม่มี

ราชวงศ์วาลัวส์-บูร์กอญ(ค.ศ. 1405 - ค.ศ. 1482)แก้ไข

ราชวงศ์ฮับส์บูร์ก(ค.ศ. 1482 - ค.ศ. 1678)แก้ไข

ในปีค.ศ. 1678 เคานท์ตีบูร์กอญได้ถูกผนวกไปเป็นส่วนหนึ่งของฝรั่งเศสตามสนธิสัญญา และตำแหน่งนี้ก็ถูกระงับใช้

ดัชเชสแห่งบูร์กอญแก้ไข

ชายาของผู้อ้างสิทธิแห่งบูร์กอญแก้ไข