แวร์ม็องดัว

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

อาณาจักรเคานท์แห่งแวรมองดัวส์ (อังกฤษ: County of Vermandois) เป็นอาณาจักรเคานท์ของฝรั่งเศสที่ปรากฏในสมัยเมโรวิเกียน ในคริสต์ศตวรรษที่ 10 อาณาจักรก่อตั้งอยู่ในบริเวณแซงต์เควนแตง (St Quentin, Aisne) และเปรอนน์ (Peronne, Somme) โดยมีเปแปงที่ 1 เคานท์แห่งแวรมองดัวส์เป็นเคานท์คนแรกผู้เป็นผู้สืบเชื้อสายโดยตรงมาจากชาร์เลอมาญ[1]

Armoiries Vermandois.svg

อ้างอิงแก้ไข

  1. CATHOLIC ENCYCLOPEDIA: Charlemagne[1]

ดูเพิ่มแก้ไข