จักรพรรดิคาร์ลที่ 3 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์

จักรพรรดิคาร์ลที่ 3 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ หรือ คาร์ลพระวรกายพ่วงพี[1] (ละติน: Carolus Pinguis, อังกฤษ: Charles the Fat) (13 มิถุนายน ค.ศ. 839 - 13 มกราคม ค.ศ. 888) เป็นจักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์แห่งราชวงศ์การอแล็งเฌียง ผู้ทรงครองจักรวรรดิระหว่างปี ค.ศ. 881 จนถึงปี ค.ศ. 888 พระองค์เป็นพระราชโอรสในพระเจ้าลุดวิกชาวเยอรมัน และ เฮมมา

จักรพรรดิคาร์ลที่ 3 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
ครองราชย์โรมันอันศักดิ์สิทธิ์:
ค.ศ. 881 - ค.ศ. 888
อลามานเนีย:
ค.ศ. 876 - ค.ศ. 882
อิตาลี:
ค.ศ. 879 - ค.ศ. 887
แซกโซนี:
ค.ศ. 882
บาวาเรีย:
ค.ศ. 882
แฟรงก์ตะวันออก:
ค.ศ. 882 - ค.ศ. 887
แฟรงค์ตะวันตก:
ค.ศ. 884 - ค.ศ. 888
รัชกาลก่อนหน้าจักรพรรดิคาร์ลที่ 2 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
รัชกาลถัดไปจักรพรรดิกวีโดแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
ประสูติ13 มิถุนายน ค.ศ. 839
โรม ในประเทศอิตาลี
สวรรคต13 มกราคม ค.ศ. 888 (48 พรรษา)
โรม ในประเทศอิตาลี
จักรพรรดิคาร์ลที่ 3 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
ราชวงศ์การอแล็งเฌียง
พระราชบิดาลุดวิกชาวเยอรมัน
พระราชมารดาเฮมมา

พระอิสริยยศ แก้

อ้างอิง แก้

  1. The nickname "the Fat" is a twelfth-century concoction. Charles's actual girth is unknown.
  • MacLean, Simon. Kingship and Politics in the Late Ninth Century: Charles the Fat and the end of the Carolingian Empire. Cambridge University Press: 2003.
  • Leyser, Karl. Communications and Power in Medieval Europe: The Carolingian and Ottonian Centuries. London, 1994.
  • Reuter, Timothy. Germany in the Early Middle Ages, c. 800-1056. Longman, 1991.
  • Reuter, Timothy (trans.) The Annals of Fulda. (Manchester Medieval series, Ninth-Century Histories, Volume II.) Manchester: Manchester University Press, 1992.
  • Duckett, Eleanor. Death and Life in the Tenth Century. University of Michigan Press, 1968.
  • Smith, Julia M. H. Province and Empire: Brittany and the Carolingians. Cambridge University Press: 1992.
  • Annales Fuldenses translated by Timothy Reuter, with commentary (subscription needed).

ดูเพิ่ม แก้