รายชื่อประธานาธิบดีพม่า

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

ต่อไปนี้คือ รายนามประธานาธิบดีพม่า หลังพม่าได้รับเอกราช

ประธานาธิบดี
แห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
State seal of Myanmar.svg
ตราแผ่นดิน
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
มหยิ่นซเว
(รักษาการ)

ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ผู้แต่งตั้งสถาบันการเลือกตั้งประธานาธิบดี
วาระ5 ปี
ผู้ประเดิมตำแหน่งเจ้าส่วยแต้ก
สถาปนา4 มกราคม พ.ศ. 2491

พรรคการเมืองแก้ไข

      สันนิบาตเสรีภาพประชาชนต่อต้านฟาสซิสต์
      พรรคโครงการสังคมนิยมพม่า
      พรรคสหสามัคคีและการพัฒนา
      พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย

รายนามประธานาธิบดีพม่าแก้ไข

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1   เจ้าส่วยแต้ก 4 มกราคม พ.ศ. 2491 16 มีนาคม พ.ศ. 2495
2   บะอู้ 16 มีนาคม พ.ศ. 2495 13 มีนาคม พ.ศ. 2500
3   วี่น-มอง 13 มีนาคม พ.ศ. 2500 2 มีนาคม พ.ศ. 2505
4 เนวี่น 2 มีนาคม พ.ศ. 2517 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2524
5 ซ่านยุ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2524 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2531
6 เซน-ลวีน 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 12 สิงหาคม พ.ศ. 2531
เอ้โก 12 สิงหาคม พ.ศ. 2531 19 สิงหาคม พ.ศ. 2531 รักษาราชการประธานาธิบดี
7 มองมอง 19 สิงหาคม พ.ศ. 2531 18 กันยายน พ.ศ. 2531
สภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐ
(ประธาน: พลเอกอาวุโส ซอมอง,[1]
พลเอกอาวุโส ต้านชเว[2]
18 กันยายน พ.ศ. 2531 30 มีนาคม พ.ศ. 2554 กองทัพ
8   เต้นเซน 30 มีนาคม พ.ศ. 2554 30 มีนาคม พ.ศ. 2559
9   ทีนจอ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559 21 มีนาคม พ.ศ. 2561 ประธานาธิบดีที่เป็นพลเรือนคนแรกในรอบ 50 ปี
มหยิ่นซเว 21 มีนาคม พ.ศ. 2561 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 รักษาราชการประธานาธิบดี
10   วี่น-มหยิ่น 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
มหยิ่นซเว 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ปัจจุบัน รักษาราชการประธานาธิบดี

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ดำรงตำแหน่ง 18 กันยายน พ.ศ. 2531 ถึง 23 เมษายน พ.ศ. 2535
  2. ดำรงตำแหน่ง 23 เมษายน พ.ศ. 2535 ถึง 30 มีนาคม พ.ศ. 2554