สมัชชาแห่งสหภาพ

สมัชชาแห่งสหภาพ (พม่า: ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်, ออกเสียง: [pjì.dàʊ̯ɰ̃.zṵ l̥ʊʔ.tɔ̀]; อังกฤษ: Assembly of the Union) เป็นสภานิติบัญญัติระดับชาติของประเทศเมียนมา ประกอบด้วยสภาย่อย 2 สภา คือ สภาประชาชาติ (House of Nationalities) เป็นสภาสูง มีที่นั่ง 224 ที่ในสมัชชา และสภาผู้แทนราษฎร (House of Representatives) เป็นสภาล่าง มีที่นั่ง 440 ที่ในสมัชชา จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2551

สมัชชาแห่งสหภาพ

ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်

ปยีดองซุลุตอ
ปยีดองซุลุตอที่ 2
ประเภท
ประเภท
องค์ประกอบสภาประชาชาติ
สภาผู้แทนราษฎร
ประวัติ
ก่อตั้ง31 มกราคม 2554 (2554-01-31)
ก่อนหน้าสมัชชาประชาชน (พ.ศ. 2517-2531)
ผู้บริหาร
ว่าง
ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ว่าง
ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ว่าง
ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
สมาชิก664 ที่นั่ง
สมาชิกสภาประชาชาติ 224 ที่นั่ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 440 ที่นั่ง
การเลือกตั้ง
การเลือกตั้งสมาชิกสภาประชาชาติครั้งล่าสุด
8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งล่าสุด
8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ที่ประชุม
สมัชชาแห่งสหภาพ เนปยีดอ
เว็บไซต์
www.myanmarparliament.gov.mm

รัฐและเขตปกครองหลักทั้ง 14 แห่งมีสมัชชาท้องถิ่นเป็นของตน คือ สมัชชาประจำภูมิภาค (Region Assembly) และสมัชชาประจำรัฐ (State Assembly)

สมัชชาแห่งสหภาพประชุมในหมู่อาคาร 31 หลัง[1] ซึ่งถือกันว่า เป็นสัญลักษณ์ของภูมิทั้ง 31 แห่งในไตรภูมิตามคติพุทธ หมู่อาคารดังกล่าวตั้งอยู่ ณ เขตเซยะเตะดิ (ชัยสิทธิ) ของกรุงเนปยีดอ[2]

สมัชชาแห่งสหภาพถูกยุบเนื่องจากรัฐประหารเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

อ้างอิง

แก้
  1. Egreteau, Renaud (2017-10-17). "Power, Cultural Nationalism, and Postcolonial Public Architecture: Building a Parliament House in Post-Independence Myanmar". Commonwealth and Comparative Politics (ภาษาอังกฤษ). 55 (4): 531–550. doi:10.1080/14662043.2017.1323401. ISSN 1743-9094. S2CID 158971545.
  2. Aung Zaw (February 2010). "No Escape from the 31 Planes of Existence". สืบค้นเมื่อ 13 June 2020.