รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

โรงเรียนบ้านหน่องผักไห่

โรงเรียนมัธยม สพม.แก้ไข

โรงเรียนเอกชนแก้ไข

  • โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร อำเภอปาย
  • โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ อำเภอเมือง
  • โรงเรียนอนุบาลจรัสศรี อำเภอเมือง
  • โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ อำเภอแม่สะเรียง