รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสิงห์บุรี

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

ต่อไปนี้เป็นรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสิงห์บุรี

โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

  • เทศบาลเมืองสิงห์บุรี
  1. โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔

โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5แก้ไข

โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีแก้ไข

โรงเรียนขยายโอกาสแก้ไข

โรงเรียนเอกชนแก้ไข