รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดจันทบุรี

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

ต่อไปนี้เป็นรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดจันทบุรี

โรงเรียนมัธยม สพม.แก้ไขโรงเรียนเอกชนแก้ไข