โรงเรียนศรียานุสรณ์

โรงเรียนศรียานุสรณ์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 (จันทบุรีและตราด) มีนักเรียนประมาณ 4000 คน โดยชื่อโรงเรียนเป็นนามพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายเป็นอนุสรณ์ในพระมหากรุณาธิคุณแห่ง สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โรงเรียนศรียานุสรณ์เป็นหญิงล้วนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและเป็นสหศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและเป็นโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงลำดับต้นๆของประเทศไทย [1]

โรงเรียนศรียานุสรณ์
Siyanuson School
ตราประจำโรงเรียน
พระมหาพิชัยมงกุฏ ครอบเลข 5 และรัศมี 17 แฉก
ที่ตั้ง
แผนที่
เลขที่ 1 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
ข้อมูล
ชื่ออื่นศ.ส.
ประเภทโรงเรียนรัฐ ขนาดใหญ่พิเศษ
คำขวัญปญฺญา โลกสมิ ปชฺโชโต (ปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งโลก)
สถาปนา1 มกราคม พ.ศ. 2462
ผู้ก่อตั้งหม่อมเจ้าสฤษดิเดช ชยางกูร และ พระวิภาชวิทยาสิทธิ์
หน่วยงานกำกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 (จันทบุรีและตราด)
รหัส1012220102
ผู้อำนวยการน.ส. ศิริรัตน์ หอมประเสริฐ
ระดับปีที่จัดการศึกษาม. 1 - ม. 6
สี███ น้ำเงิน
███ เหลือง
เพลงมาร์ชศรียานุสรณ์
ต้นไม้ต้นกันเกรา
เว็บไซต์http://www.siya.ac.th

ประวัติโรงเรียน

แก้

โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี เป็นโรงเรียนที่สืบเนื่องมาจาก " โรงเรียนหญิงมณฑลจันทบุรีที่ 1 " โดยโรงเรียนศรียานุสรณ์ก่อตั้งขึ้นโดยการร่วมมือกันจัดหาสถานที่ของหม่อมเจ้าสฤษดิเดช ชยางกูร สมุหเทศาภิบาลผู้สำเร็จราชการมณฑลจันทบุรีในสมัยนั้น และพระวิภาชน์วิทยาสิทธิ์ ข้าหลวงธรรมการมณฑลจันทบุรี (ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี) ซึ่งท้ายที่สุดได้พื้นที่ทั้งสิ้น 15 ไร่เศษ โดยมีการแบ่งพื้นที่บางส่วนในบริเวณนั้นเพื่อเป็นที่ตั้งสำหรับโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี โรงเรียนศรียานุสรณ์เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรกในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2462 ซึ่งอาคารเรียนหลังนี้สร้างแล้วเสร็จในวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2463 ซึ่งในวันนั้นถือได้ว่าเป็นวันเปิดโรงเรียนอย่างเป็นทางการ ทางโรงเรียนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระองค์พระราชนามโรงเรียนว่า "ศรียานุสรณ์" เพื่อถวายเป็นอนุสรณ์ในพระมหากรุณาธิคุณแห่ง สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ โดยมีเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี เสนาบดีกระทรวงธรรมการเป็นประธานในพิธีเปิด และโรงเรียนมีครูใหญ่คนแรกคือ คุณครูสุวรรณ วิภาชน์วิทยาสิทธิ์ สำหรับในขณะนั้นทางโรงเรียนเปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งต่อมาทางโรงเรียนก็เปิดการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเท่านั้น ในปี พ.ศ. 2497 หลังจากการก่อตั้งโรงเรียนสฤษดิเดช และขยายชั้นเรียนโดยเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพิ่มในปี พ.ศ. 2505

ทำเนียบผู้บริหาร

แก้

ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง จนถึงปัจจุบัน โรงเรียนศรียานุสรณ์มีผู้บริหาร 16ท่าน[2]


ลำดับที่ รายนาม ตำแหน่ง เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 นางสุวรรณ วิภาชน์วิทยาสิทธิ์ ครูใหญ่
2 นางนันทนา ศรีโรจน์
3 นางเอิบบุญ สมพงษ์
4 นางสาวสุนทรี พิจลักษณ์
5 นางสุขสนาน พงษ์พานิช
6 นางเกษณี อุลิศ
7 นางสาววเชียร ชมภู
8 นางบุญช่วย บุญญฐี
9 นางสาวปรีดา เชื้อตระกูล
10 นางสาวอารมณ์ ประพันธ์
11 นางกัญหา วรรณทอง ผู้อำนวยการ
12 นางสุมนา ทศานนท์ ผู้อำนวยการ
13 นางสุมิตรา เจริญสุข ผู้อำนวยการ
14 นางสาวศิริรัตน์ หอมประเสิรฐ ผู้อำนวยการ
15 นายมงคล เฉลิมพงษ์ ผู้อำนวยการ
16 นายประชง วัฒนชัย ผู้อำนวยการ

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. "รายชื่อโรงเรียนแข่งขันสูง" (PDF). สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 27 November 2013.[ลิงก์เสีย]
  2. "ทำเนียบผู้บริหาร". โรงเรียนศรียานุสรณ์. 27 November 2013. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-04-14. สืบค้นเมื่อ 2013-11-28.