รายชื่อแหล่งมรดกโลกในยุโรปตะวันออก

องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนสถานที่สำคัญใน 10 ประเทศในภูมิภาคยุโรปตะวันออก เป็นมรดกโลก หลายแห่ง [1] ทั้งนี้ ไม่นับรวมแหล่งมรดกโลกในประเทศอาร์มีเนีย จอร์เจีย และอาเซอร์ไบจานที่มีสถานะคาบเกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียตะวันตก

  • หมายเหตุ – ตัวเลขหน้าข้อความหมายถึง ปี พ.ศ./ค.ศ. ที่สถานที่นั้นๆ ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

สถิติแก้ไข

ประเทศ จำนวนมรดกโลก ประเภท
  รัสเซีย
(ส่วนที่อยู่ในทวีปยุโรป)
20 แห่ง
วัฒนธรรม 18 แห่ง, ธรรมชาติ 2 แห่ง
  โปแลนด์
16 แห่ง
วัฒนธรรม 15 แห่ง, ธรรมชาติ 1 แห่ง
  เช็กเกีย
14 แห่ง
วัฒนธรรม 14 แห่ง
  บัลแกเรีย
10 แห่ง
วัฒนธรรม 7 แห่ง, ธรรมชาติ 3 แห่ง
  โรมาเนีย
8 แห่ง
วัฒนธรรม 6 แห่ง, ธรรมชาติ 2 แห่ง
  ฮังการี วัฒนธรรม 7 แห่ง, ธรรมชาติ 1 แห่ง
  ยูเครน
7 แห่ง
วัฒนธรรม 6 แห่ง, ธรรมชาติ 1 แห่ง
  สโลวาเกีย วัฒนธรรม 5 แห่ง, ธรรมชาติ 2 แห่ง
  เบลารุส
4 แห่ง
วัฒนธรรม 3 แห่ง, ธรรมชาติ 1 แห่ง
  มอลโดวา
1 แห่ง
วัฒนธรรม 1 แห่ง

เช็กเกีย เช็กเกียแก้ไข

 
กรุงปราก
 
วิลลาทูเกนด์แฮต

 บัลแกเรียแก้ไข

 
อุทยานแห่งชาติปีริน

 เบลารุสแก้ไข

 
กลุ่มปราสาทมีร์

 โปแลนด์แก้ไข

 
ค่ายกักกันเอาชวิทซ์
 
ปราสาทมัลบอร์ก

 มอลโดวาแก้ไข

 ยูเครนแก้ไข

 
อาสนวิหารเซนต์-โซฟีอา กรุงเคียฟ

 รัสเซีย (ส่วนที่อยู่ในทวีปยุโรป)แก้ไข

 
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
 
จัตุรัสแดง

 โรมาเนียแก้ไข

 
ทรานซิลเวเนีย

 สโลวาเกียแก้ไข

 
สปิชสกีฮรัด

 ฮังการีแก้ไข

 
อารามพันปีของคณะเบเนดิกตินแห่งปอนโนนฮอลมอ

อ้างอิงแก้ไข

  1. World Heritage List, UNESCO World Heritage Sites official sites.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข