รายชื่อแหล่งมรดกโลกในยุโรปตะวันออก

องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้ขึ้นทะเบียนสถานที่สำคัญใน 10 ประเทศในภูมิภาคยุโรปตะวันออกเป็นแหล่งมรดกโลกหลายแห่ง[1] ทั้งนี้ ไม่นับรวมแหล่งมรดกโลกในประเทศอาร์มีเนีย จอร์เจีย และอาเซอร์ไบจานซึ่งมีตำแหน่งที่ตั้งคาบเกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียตะวันตก

  • หมายเหตุ – ตัวเลขหน้าข้อความหมายถึง ปี พ.ศ./ค.ศ. ที่สถานที่นั้น ๆ ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก

สถิติ แก้

ประเทศ จำนวนแหล่งมรดกโลก ประเภท
  รัสเซีย
(ส่วนที่อยู่ในทวีปยุโรป)
22 แห่ง
วัฒนธรรม 20 แห่ง, ธรรมชาติ 2 แห่ง[2]
  เช็กเกีย
17 แห่ง
วัฒนธรรม 16 แห่ง, ธรรมชาติ 1 แห่ง
  โปแลนด์ วัฒนธรรม 15 แห่ง, ธรรมชาติ 2 แห่ง
  บัลแกเรีย
10 แห่ง
วัฒนธรรม 7 แห่ง, ธรรมชาติ 3 แห่ง
  โรมาเนีย
9 แห่ง
วัฒนธรรม 7 แห่ง, ธรรมชาติ 2 แห่ง
  ยูเครน
8 แห่ง
วัฒนธรรม 7 แห่ง, ธรรมชาติ 1 แห่ง
  ฮังการี วัฒนธรรม 7 แห่ง, ธรรมชาติ 1 แห่ง
  สโลวาเกีย วัฒนธรรม 6 แห่ง, ธรรมชาติ 2 แห่ง
  เบลารุส
4 แห่ง
วัฒนธรรม 3 แห่ง, ธรรมชาติ 1 แห่ง
  มอลโดวา
1 แห่ง
วัฒนธรรม 1 แห่ง

เช็กเกีย เช็กเกีย แก้

 
กรุงปราก
 
วิลลาทูเกินท์ฮัท

 บัลแกเรีย แก้

 
อุทยานแห่งชาติปีริน

 เบลารุส แก้

 
กลุ่มปราสาทมีร์

 โปแลนด์ แก้

 
ค่ายกักกันเอาช์วิทซ์
 
ปราสาทมัลบอร์ก

 มอลโดวา แก้

 ยูเครน แก้

 
อาสนวิหารนักบุญโซเฟีย กรุงเคียฟ

 รัสเซีย (ส่วนที่อยู่ในทวีปยุโรป) แก้

 
เซนต์ปีเตอส์เบิร์ก
 
จัตุรัสแดง

 โรมาเนีย แก้

 
ทรานซิลเวเนีย

 สโลวาเกีย แก้

 
สปิชสกีฮรัต

 ฮังการี แก้

 
อารามพันปีของคณะเบเนดิกตินแห่งปอนโนนฮอลมอ

อ้างอิง แก้

  1. World Heritage List, UNESCO World Heritage Sites official sites.
  2. รัสเซียมีแหล่งมรดกโลกทั้งสิ้น 31 แห่ง ประกอบด้วย แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม 20 แห่ง และทางธรรมชาติ 11 แห่ง

แหล่งข้อมูลอื่น แก้