มอลเดเวีย (อังกฤษ: Moldavia) หรือ มอลดอวา (โรมาเนีย: Moldova) เป็นภูมิภาคทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์และอดีตราชรัฐในยุโรปตะวันออกที่อยู่ในบริเวณดินแดนระหว่างเทือกเขาอีสเทิร์นคาร์เพเทียนกับแม่น้ำนีสเตอร์ เดิมเป็นรัฐอิสระต่อมาเป็นรัฐที่ปกครองตนเองที่รุ่งเรืองระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 14 จนถึง ค.ศ. 1859 เมื่อรวมตัวกับราชรัฐวอลเลเกียที่ต่อมากลายเป็นโรมาเนีย ในปัจจุบันทางตะวันตกของมอลเดเวียเป็นส่วนหนึ่งของโรมาเนียและทางตะวันออกเป็นของสาธารณรัฐมอลโดวา ขณะที่ทางเหนือและทางตะวันออกเฉียงใต้เป็นส่วนหนึ่งของยูเครน

ราชรัฐมอลเดเวีย

Ţara Moldovei
ค.ศ. 1346–ค.ศ. 1859
ธงชาติมอลเดเวีย
ธงชาติ
ตราแผ่นดินของมอลเดเวีย
ตราแผ่นดิน
มอลเดเวียในรัชสมัยสตีเฟนมหาราช, ค.ศ. 1483
มอลเดเวียในรัชสมัยสตีเฟนมหาราช, ค.ศ. 1483
สถานะราชรัฐ
เมืองหลวงบายา, ซีเรต ค.ศ. 1343-1388
ซูชาวา ค.ศ. 1388-1564
ยาช ค.ศ. 1564-1859
ภาษาทั่วไปโรมาเนีย (ใช้ทั่วไป ต่อมาเป็นทางการ), เชิร์ชสลาโวนิก (ภาษาทางการสมัยแรก)
ภาษาระหว่างกลุ่มชนต่างชาติพันธุ์รัสเซีย
การปกครองราชรัฐ
เจ้าชาย 
• ค.ศ. 1346-1353
ดราโกช (แรก)
• ค.ศ. 1859-1862
อเล็กซานเดอร์ จอห์น คูซา (สุดท้าย)
ประวัติศาสตร์ 
• การก่อตั้งภูมิภาคชายแดนมอลเดเวีย (March)
ค.ศ. 1346
ค.ศ. 1859
สกุลเงินตาเลร์
ก่อนหน้า
ถัดไป
จักรวรรดิบัลแกเรียที่ 2
สหราชรัฐ
บูโควีนา
จังหวัดเบสซาเรเบีย

อ้างอิง แก้

  • Gheorghe I. Brătianu, Sfatul domnesc şi Adunarea Stărilor în Principatele Române, Bucharest, 1995
  • Vlad Georgescu, Istoria ideilor politice româneşti (1369-1878), Munich, 1987
  • Ştefan Ştefănescu, Istoria medie a României, Bucharest, 1991