แม่น้ำนีสเตอร์ (โรมาเนีย: Nistru, ยูเครน: Дністе́р) เป็นแม่น้ำในยุโรปตะวันออก มีต้นน้ำเกิดจากลาดเข้าด้านเหนือของทิวเขาคาร์เพเทียน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศยูเครน ไหลไปทางตะวันออกเฉียงใต้ คดเคี้ยวไปมา ผ่านทางตะวันออกของประเทศมอลโดวา ไหลลงสู่ทะเลดำที่เมืองโอเดสซา รวมความยาว 1,362 เมตร

นีสเตอร์
Dniester01.jpg

ต้นน้ำ ทิวเขาคาร์เพเทียน
ปลายน้ำ ทะเลดำ
ไหลผ่าน ยูเครน, มอลโดวา
พื้นที่ลุ่มน้ำ [1]
แม่น้ำ

แม่น้ำเป็นเส้นทางเดินเรือที่คับคั่ง แควสำคัญ คือ แม่น้ำเซเรตและแม่น้ำสตรี เมืองสำคัญที่ตั้งอยู่บนแม่น้ำสายนี้ อาทิ เมืองโคติน โมกีลอฟ-โปดอลสกี ติกีน และเมืองเบลโกรอด-ดเนสตรอฟสกี

อ้างอิงแก้ไข