เปิดเมนูหลัก

รายชื่อนครในประเทศพม่า

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก รายชื่อเมืองในพม่า)

เมืองใหญ่สุดเรียงตามจำนวนประชากรแก้ไข

รัฐแก้ไข

รัฐกะฉิ่นแก้ไข

รัฐกะยาแก้ไข

รัฐกะเหรี่ยงแก้ไข

รัฐชานแก้ไข

รัฐชินแก้ไข

รัฐมอญแก้ไข

รัฐยะไข่แก้ไข

ภูมิภาคแก้ไข

ภูมิภาคตะนาวศรีแก้ไข

ภูมิภาคมัณฑะเลย์แก้ไข

ภูมิภาคมาเกวแก้ไข

ภูมิภาคย่างกุ้งแก้ไข

ภูมิภาคสะกายแก้ไข

ภูมิภาคหงสาวดีแก้ไข

ภูมิภาคอิรวดีแก้ไข

เขตปกครองตนเองแก้ไข

เขตปกครองตนเองนาคาแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข