รายชื่อภาพยนตร์ไทย พ.ศ. 2496

รายชื่อภาพยนตร์ไทย ที่ออกฉายครั้งแรกใน พ.ศ. 2496

เรื่อง บทประพันธ์ ผู้สร้าง ผู้กำกับ นักแสดง ฉายวันที่
กากี (ฉบับดั้งเดิม) (2496)
เกาะเทพบุตร (2496)
ขุนช้างขุนแผน ตอน วันทองหึงลาวทอง (2496)
คนองแค้น (2496)
คู่ชีวิต (2496) สร้างโดย อัศวินภาพยนตร์
คู่สร้าง (2496)
จระเข้ (2496)
จอมหิว (2496) ผู้สร้าง: ลูกไทยภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ทองอ้อน กมเลศร์ นำแสดงโดย: ดอกดิน กัญญามาลย์, บุญยงค์ ยุทธนากร, จันตรี สาริกบุตร, เฉลิม บุณยเกียรติ
จันทโครพ (2496) ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: สมควร กระจ่างศาสตร์, สวลี ผกาพันธ์, ทักษิณ แจ่มผล, จำรูญ หนวดจิ๋ม, สมพล กงสุวรรณ
จับตาย (2496)
เจ้าสมิงพราย (2496)
ชายพเนจร (2496)
ชีวิตแม่ (2496)
เชิงทะเล (2496)
ช้อยนางรำ (2496)
ไซอิ๋ว (2496)
ดรรชนีนาง (2496) บทประพันธ์: ศักดิ์เกษม หุตาคม ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: สวลี ผกาพันธ์, ส. อาสนจินดา, สุทิน บัณฑิตกุล ฉายวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2496 ที่โรงหนังศาลาเฉลิมไทย
ดวงใจของชายชั่ว (2496)
ด้วยน้ำมือนาง (2496)
ตรางดวงใจ (2496)
ตำรวจชายแดน (2496)
ทหารเอกพระบัณฑูร (2496) บทประพันธ์: ไม้ เมืองเดิม ผู้กำกับ: สุมทุม บุญเกื้อ นำแสดงโดย: ละเอียด พิบูลสวัสดิ์, จงรักษ์ ชีพเปนสุข, เกษม สวาวสุ, มนต์ชัย มังกรพันธ์, เสาวภาคย์ อนันตศักดิ์, กริช สุนทรกนิษฐ
ทะเลทม (2496) ผู้สร้าง: เนรมิตภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: ส.อาสนจินดา, ทัต เอกทัต, สมควร กระจ่างศาสตร์, จำรูญ หนวดจิ๋ม
ทะเลรัก (2496)
ทาสรัก (2496) ผู้สร้าง: บูรพาศิลป์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, สมบัติ คงจำเนียร, สมพิศ วรางคณา, ทวนทอง วิมลรัตน์, เรวัต รัตนะ
ทาสวังหลัง (2496)
ไทยโยคแปลง (2496)
นรกในดวงใจ (2496)
นักเลง (2496)
นางแมวป่า (2496) ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, สมควร กระจ่างศาสตร์, ศิริพร ศรีจามร, วิโรจน์ สายวัฒนะ, วลิต สนธิรัตน์
น้องชาย (2496)
น้องนางบ้านนา (2496)
ผู้ร้ายผู้ดี (2496)
ฝนซาฟ้าสรวง (2496)
พรหมบันดาล (2496)
พระราชพิธีเดือน และขึ้นพระอู่พระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้า (2496)
พระเจ้าช้างเผือก (2484) (กลับมาฉายใหม่)
พรานนาวี (2496) ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: จงรักษ์ ชีพเป็นสุข, วลิต สนธิรัตน์
พลายมลิวัลย์ (2496) บทประพันธ์: ถนอม มหาเปารยะ ผู้กำกับ: ฉลาด วัลลิสุต นำแสดงโดย: วสันต์ สุนทรปักษิน, จมื่นมานิตย์นเรศ, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, ลัดดา ปรีดานันท์, วลิต สนธิรัตน์, ด.ช.จิตรกร สุนทรปักษิณ
พ่อเลี้ยง (2496)
ไฟรัก-ไฟบาป (2496)
ฟ้าคำรณ (2496)
ฟ้ามุ่ย (2496) ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: ส.อาสนจินดา, สมควร กระจ่างศาสตร์, ทักษิณ แจ่มผล, จำรูญ หนวดจิ๋ม, สมพล กงสุวรรณ, แน่งน้อย แสงสุวิมล ฉายวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2496 ที่โรงหนังศาลาเฉลิมไทย
มงกุฏไพร (2496)
มารชีวิต (2496)
เมียหลวง (2496)
แม่ค้าปลาสด (2496)
แม่เลี้ยง (2496)
แม่เสือไพรวัลย์ (2496)
ยอดนักเบ่ง (2496) บทประพันธ์: ชลอ ไตรตรองศร ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: อัมพร ประทีปเสน, สมควร กระจ่างศาสตร์, จำรูญ หนวดจิ๋ม, จันตรี สาริกบุตร ฉายวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2496 ที่โรงหนังพัฒนากร
รอยบุญ (2496)
รอยยิ้มพิมพ์ใจ (2496)
ลูกกำพร้า (2496)
ลูกสะใภ้-แม่ผัว (2496)
ลูกอนาถา (2496)
ลูกเมียน้อย (2496)
วนิดา (2496) บทประพันธ์: หม่อมผิว ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา สร้างโดย: ละโว้ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ นำแสดงโดย: รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, สมยศ อินทรกำแหง, หม่อมหลวงรุจิรา อิศรางกูร ณ อยุธยา ฉายวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2496 ที่โรงหนังนิวโอเดียน
วังน้ำวน (2496)
วายร้ายท่าเรือ (2496) นำแสดงโดย: จุมพล ปัทมินทร์, บังเละ วงศ์อาบู ฉายวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2496 ที่โรงหนังพัฒนากร
วิญญาณคนอง (2496) ผู้กำกับ: รังษี เสวิกุล นำแสดงโดย: ธงชัย นิลกนิษฐ์, ไพบูลย์ เกษมมาลัย, พระดรุณรักษา, สมบุญ แว่นตาโต, เสงี่ยม แปดตาโต
ศึกรักของดวงใจ (2496)
ศึกเรเดียมบอมพ์ ครั้งที่ 2 (2496)
สมิงเหล็ก (2496)
สองเสือสาว (2496)
สามเกลอกระยาจก (2496)
สามเกลอเจอจานผี (2496)
สาวเครือฟ้า (2496) บทประพันธ์: พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ผู้กำกับ: มารุต นำแสดงโดย: วิไลวรรณ วัฒนพานิช, ชลิต สุเสวี, สอางค์ ทิพยทัศน์, สุจิตรา ทิพยทัศน์, สมพงษ์ พงษ์มิตร ฉายวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2496 ที่โรงหนังนิวโอเดียน
สาวเครือฟ้า ภาคจบ (2496)
สุดขอบฟ้า (2496)
สุภาพบุรุษทนง (2496)
เสียงสาป (2496) ผู้สร้าง: สถาพรภาพยนตร์ ผู้กำกับ: มารุต นำแสดงโดย: สมควร กระจ่างศาสตร์, สุพรรณ บูรณะพิมพ์, ทัต เอกทัต, ประภาพรรณ นาคทอง, เชาว์ แคล่วคล่อง
หนีผัว (2496)
หยกฟ้า (2496) สร้างโดย: โยคีสถานสี่พระยาภาพยนตร์ ผู้กำกับ: วสันต์ สุนทรปักษิณ นำแสดงโดย: วิไลวรรณ วัฒนพานิช, ประภาพรรณ นาคทอง, จรรจรูญ อมาตยกุล, มนูญ สารเทียน ฉายวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2496 ที่โรงหนังศาลาเฉลิมไทย
ห้าชีวิต (2496)
อัศวินหุ่นเหล็ก (2496)
อ้ายคนเวร (2496)

อ้างอิงแก้ไข