รายการธงในประเทศเยอรมนี

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

หน้านี้คือรายชื่อธงต่างๆ ที่ใช้อยู่ในประเทศเยอรมนี

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี แก้

ธงประจำรัฐ แก้

ธงพลเรือน แก้

ธงรัฐบาลประจำแต่ละรัฐ แก้

ธงของเยอรมนีในอดีต แก้

สมาพันธรัฐเยอรมัน แก้

สมาพันธรัฐเยอรมันเป็นการรวมตัวกันทางการเมืองของบรรดารัฐชนชาติเยอรมันในรูปแบบสมาพันธ์ระหว่าง ค.ศ. 1815–1866

รัฐสมาชิก แก้

สมาพันธรัฐเยอรมันเหนือ (ค.ศ. 1866/67–1871) แก้

จักรวรรดิเยอรมัน (ค.ศ. 1871-1918) แก้

ธงในพระราชวงศ์ แก้

สาธารณรัฐไวมาร์ (ค.ศ. 1919–1933) แก้

นาซีเยอรมนี (ค.ศ. 1933 – 1945) แก้

เยอรมนีภายใต้การยึดครองของสัมพันธมิตร (ค.ศ. 1945–1950) แก้

สาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมนี (ค.ศ. 1949–1990) แก้

ดูเพิ่ม แก้

เชิงอรรถ แก้

อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ชื่อ "Herzfeld" ซึ่งนิยามใน <references> ไม่ถูกใช้ในข้อความก่อนหน้า

อ้างอิง แก้