รายชื่อตอน ทอม กับ เจอร์รี่

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายชื่อตอนของ ทอม กับ เจอร์รี่ เป็นรายชื่อตอนที่ปรากฏอยู่ในการ์ตูนเรื่อง ทอม กับ เจอร์รี่ มีทั้งหมด 162 ตอน เรียงตามปี (ไม่รวมฉบับโทรทัศน์)

1940–1958: Hanna-Barbera/MGM cartoonsแก้ไข

 1. Puss Gets the Boot 9.15 นาที 20 กุมภาพันธ์ 1940
 2. The Midnight Snack 8.15 นาที 19 กรกฎาคม 1941
 3. The Night Before Christmas 8.47 นาที 6 ธันวาคม 1941
 4. Fraidy Cat 8.11 นาที 17 มกราคม 1942
 5. Dog Trouble 7.57 นาที 18 เมษายน 1942
 6. Puss 'n' Toots 7.48 นาที 30 พฤษภาคม 1942
 7. The Bowling-Alley Cat 8.00 นาที 17 กรกฎาคม 1942
 8. Fine Feathered Friend 7.43 นาที 10 ตุลาคม 1942
 9. Sufferin' Cats 7.50 นาที 16 มกราคม 1943
 10. The Lonesome Mouse 8.07 นาที 22 พฤษภาคม 1943
 11. The Yankee Doodle Mouse 7.23 นาที 26 มิถุนายน 1943 [ได้รับรางวัล Academy Award (Oscar) สาขาภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยมประเภทการ์ตูน]
 12. Baby Puss 7.51 นาที 25 ธันวาคม 1943
 13. The Zoot Cat 7.03 นาที 26 กุมภาพันธ์ 1944
 14. The Million Dollar Cat 7.10 นาที 6 พฤษภาคม 1944
 15. The Bodyguard 7.21 นาที 22 กรกฎาคม 1944
 16. Puttin' On the Dog 7.02 นาที 28 ตุลาคม 1944
 17. Mouse Trouble 7.21 นาที 23 พฤศจิกายน 1944 [ได้รับรางวัล Academy Award (Oscar) สาขาภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยมประเภทการ์ตูน]
 18. The Mouse Comes to Dinner 7.18 นาที 2 พฤษภาคม 1945
 19. Mouse in Manhattan 8.06 นาที 7 กรกฎาคม 1945
 20. Tee For Two 7.00 นาที 21 กรกฎาคม 1945
 21. Flirty Birdy 7.13 นาที 22 กันยายน 1945
 22. Quiet Please 7.43 นาที 22 ธันวาคม 1945 [ได้รับรางวัล Academy Award (Oscar) สาขาภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยมประเภทการ์ตูน]
 23. Springtime for Thomas 7.37 นาที 30 มีนาคม 1946
 24. The Milky Waif 7.58 นาที 18 พฤษภาคม 1946
 25. Trap Happy 7.08 นาที 29 มิถุนายน 1946
 26. Solid Serenade 7.21 นาที 31 สิงหาคม 1946
 27. Cat Fishin' 7.54 นาที 22 กุมภาพันธ์ 1947
 28. Part Time Pal 7.50 นาที 15 มีนาคม 1947
 29. The Cat Concerto 7.49 นาที 26 เมษายน 1947 [ได้รับรางวัล Academy Award (Oscar) สาขาภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยมประเภทการ์ตูน]
 30. Dr. Jekyll and Mr. Mouse 7.24 นาที 14 มิถุนายน 1947
 31. Salt Water Tabby 7.16 นาที 12 กรกฎาคม 1947
 32. A Mouse in the House 7.49 นาที 30 สิงหาคม 1947
 33. The Invisible Mouse 8.42 นาที 27 กันยายน 1947
 34. Kitty Foiled 7.20 นาที 1 มิถุนายน 1948
 35. The Truce Hurts 7.59 นาที 17 กรกฎาคม 1948
 36. Old Rockin' Chair Tom 7.39 นาที 18 กันยายน 1948
 37. Professor Tom 7.47 นาที 30 ตุลาคม 1948
 38. Mouse Cleaning 7.23 นาที 11 ธันวาคม 1948
 39. Polka Dot Puss 7.38 นาที 26 กุมภาพันธ์ 1949
 40. The Little Orphan 7.50 นาที 30 เมษายน 1949 [ได้รับรางวัล Academy Award (Oscar) สาขาภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยมประเภทการ์ตูน]
 41. Hatch Up Your Troubles 7.50 นาที 14 พฤษภาคม 1949
 42. Heavenly Puss 7.48 นาที 9 กรกฎาคม 1949
 43. The Cat and The Mermouse 7.49 นาที 3 กันยายน 1949
 44. Love that Pup 7.55 นาที 1 ตุลาคม 1949
 45. Jerry's Diary 6.43 นาที 22 ตุลาคม 1949
 46. Tennis Champs 6.49 นาที 10 ธันวาคม 1949
 47. Little Quacker 7.07 นาที 7 มกราคม 1950
 48. Saturday Evening Puss 6.18 นาที 14 มกราคม 1950
 49. Texas Tom 6.34 นาที 11 มีนาคม 1950
 50. Jerry and the Lion 7.13 นาที 8 เมษายน 1950
 51. Safety Second 7.07 นาที 1 กรกฎาคม 1950
 52. Tom and Jerry in the Hollywood Bowl 7.22 นาที 17 กันยายน 1950
 53. The Framed Cat 7.11 นาที 21 ตุลาคม 1950
 54. Cue Ball Cat 7.02 นาที 25 พฤศจิกายน 1950
 55. Casanova Cat 7.04 นาที 6 มกราคม 1951
 56. Jerry and the Goldfish 7.21 นาที 3 มีนาคม 1951
 57. Jerry's Cousin 6.39 นาที 7 เมษายน 1951
 58. Sleepy-Time Tom 7.05 นาที 26 พฤษภาคม 1951
 59. His Mouse Friday 7.11 นาที 7 กรกฎาคม 1951
 60. Slicked-up Pup 6.19 นาที 8 กันยายน 1951
 61. Nit-witty Kitty 6.33 นาที 6 ตุลาคม 1951
 62. Cat Napping 6.52 นาที 8 ธันวาคม 1951
 63. The Flying Cat 6.44 นาที 12 มกราคม 1952
 64. The Duck Doctor 7.03 นาที 16 กุมภาพันธ์ 1952
 65. The Two Mouseketeers 7.21 นาที 15 มีนาคม 1952 [ได้รับรางวัล Academy Award (Oscar) สาขาภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยมประเภทการ์ตูน]
 66. Smitten Kitten 7.49 นาที 12 เมษายน 1952
 67. Triplet Touble 7.09 นาที 19 เมษายน 1952
 68. Little Runaway 7.04 นาที 14 มิถุนายน 1952
 69. Fit to be Tied 6.49 นาที 26 กรกฎาคม 1952
 70. Push-Button Kitty 6.33 นาที 6 กันยายน 1952
 71. Cruise Cat 7.02 นาที 18 ตุลาคม 1952
 72. The Dog House 6.39 นาที 29 พฤศจิกายน 1952
 73. The Missing Mouse 6.33 นาที 10 มกราคม 1953
 74. Jerry and Jumbo 7.13 นาที 21 กุมภาพันธ์ 1953
 75. Johann Mouse 7.57 นาที 21 มีนาคม 1953 [ได้รับรางวัล Academy Award (Oscar) สาขาภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยมประเภทการ์ตูน]
 76. That's My Pup 7.23 นาที 21 เมษายน 1953
 77. Just Ducky 7.57 นาที 5 กันยายน 1953
 78. Two Little Indians 6.49 นาที 17 ตุลาคม 1953
 79. Life with Tom 7.49 นาที 21 พฤศจิกายน 1953
 80. Puppy Tale 7.03 นาที 23 มกราคม 1954
 81. Posse Cat 6.28 นาที 30 มกราคม 1954
 82. Hic-cup Pup 6.17 นาที 17 เมษายน 1954
 83. Little School Mouse 7.50 นาที 29 พฤษภาคม 1954
 84. Baby Butch 7.09 นาที 14 สิงหาคม 1954
 85. Mice Follies 6.49 นาที 4 กันยายน 1954
 86. Neapolitan Mouse 7.15 นาที 2 ตุลาคม 1954
 87. Downhearted Duckling 6.42 นาที 13 พฤศจิกายน 1954
 88. Pet Peeve 6.35 นาที 20 พฤศจิกายน 1954
 89. Touche Pussy Cat 6.45 นาที 18 ธันวาคม 1954
 90. Southbound Duckling 6.15 นาที 12 มีนาคม 1955
 91. Pup on a Picnic 7.04 นาที 30 เมษายน 1955
 92. Mouse for Sale 6.48 นาที 21 พฤษภาคม 1955
 93. Designs on Jerry 6.39 นาที 2 กันยายน 1955
 94. Tom and Cherie 6.46 นาที 9 กันยายน 1955
 95. Smarty Cat 6.50 นาที 14 ตุลาคม 1955
 96. Pecos Pest 6.35 นาที 11 พฤศจิกายน 1955
 97. That's My Mommy 6.03 นาที 19 พฤศจิกายน 1955
 98. The Flying Sorceress 6.40 นาที 27 มกราคม 1956
 99. The Egg and Jerry 7.50 นาที 23 มีนาคม 1956
 100. Busy Buddies 6.15 นาที 4 พฤษภาคม 1956
 101. Muscle Beach Tom 6.45 นาที 7 กันยายน 1956
 102. Downbeat Bear 6.22 นาที 21 ตุลาคม 1956
 103. Blue Cat Blues 6.48 นาที 16 พฤศจิกายน 1956
 104. Barbecue Brawl 6.34 นาที 14 ธันวาคม 1956
 105. Tops with Pops 7.55 นาที 22 กุมภาพันธ์ 1957
 106. Timid Tabby 6.49 นาที 19 เมษายน 1957
 107. Feedin' the Kiddie 7.40 นาที 7 มิถุนายน 1957
 108. Mucho Mouse 7.04 นาที 6 กันยายน 1957
 109. Tom's Photo Finish 6.19 นาที 1 พฤศจิกายน 1957
 110. Happy Go Ducky 6.24 นาที 3 มกราคม 1958
 111. Royal Cat Nap 6.45 นาที 7 มีนาคม 1958
 112. The Vanishing Duck 7.04 นาที 2 พฤษภาคม 1958
 113. Robin Hoodwinked 6.15 นาที 6 มิถุนายน 1958
 114. Tot Watchers 6.28 นาที 1 สิงหาคม 1958

1961–1962: Gene Deitch/Rembrandt Films cartoonsแก้ไข

 1. Switchin' Kitten 8.40 นาที 7 กันยายน 1961
 2. Down and Outing 6.49 นาที 26 ตุลาคม 1961
 3. It's Greek to Me-ow 6.46 นาที 7 ธันวาคม 1961
 4. High Steaks 6.21 นาที 1 มกราคม 1962
 5. Mouse into Space 6.34 นาที 1 กุมภาพันธ์ 1962
 6. Landing Stripling 6.18 นาที 1 เมษายน 1962
 7. Calypso Cat 7.50 นาที 1 มิถุนายน 1962
 8. Dicky Moe 7.05 นาที 1 กรกฎาคม 1962
 9. The Tom and Jerry Cartoon Kit 6.28 นาที 1 สิงหาคม 1962
 10. Tall in the Trap7.49 นาที 1 กันยายน 1962
 11. Sorry Safari 7.17 นาที 1 ตุลาคม 1962
 12. Buddies Thicker Than Water 8.58 นาที 1 พฤศจิกายน 1962
 13. Carmen Get It! 7.38 นาที 1 ธันวาคม 1962

1963–1967: Chuck Jones/Sib Tower 12 cartoonsแก้ไข

 1. Pent-House Mouse 7.08 นาที 27 กรกฎาคม 1963
 2. The Cat Above and the Mouse Below 6.27 นาที 1 มกราคม 1964
 3. Is There a Doctor in the Mouse? 7.13 นาที 22 มกราคม 1964
 4. Much Ado About Mousing 6.38 นาที 29 มกราคม 1964
 5. Snowbody Loves Me 7.48 นาที 11 กุมภาพันธ์ 1964
 6. The Unshrinkable Jerry Mouse 6.45 6 ธันวาคม นาที 1964
 7. Ah, Sweet Mouse-Story of Life 6.00 นาที 3 มกราคม 1965
 8. Tom-ic Energy 6.40 นาที 11 มกราคม 1965
 9. Bad Day at Cat Rock 6.15 นาที 28 มกราคม 1965
 10. The Brothers Carry-Mouse-Off 6.27 นาที 24 กุมภาพันธ์ 1965
 11. Haunted Mouse 6.49 นาที 29 มีนาคม 1965
 12. I'm Just Wild About Jerry 6.39 นาที 5 เมษายน 1965
 13. Of Feline Bondage 6.17 นาที 26 เมษายน 1965
 14. The Year of the Mouse 7.23 นาที 17 พฤษภาคม 1965
 15. The Cat's Me-Ouch! 6.14 นาที 22 ธันวาคม 1965
 16. Duel Personality 6.09 นาที 8 มกราคม 1966
 17. Jerry, Jerry, Quite Contrary 7.17 นาที 14 มกราคม 1966
 18. Jerry-Go-Round 6.22 นาที 20 มกราคม 1966
 19. Love Me, Love My Mouse 6.34 นาที 14 กุมภาพันธ์ 1966
 20. Puss 'n' Boats 6.39 นาที 21 มีนาคม 1966
 21. Filet Meow 6.15 นาที 18 เมษายน 1966
 22. Matinee Mouse 6.07 นาที 9 พฤษภาคม 1966
 23. The A-Tom-Inable Snowman 6.39 นาที 20 มิถุนายน 1966
 24. Catty-Cornered 6.18 นาที 10 กันยายน 1966
 25. Cat and Dupli-cat 6.45 นาที 16 มกราคม1966
 26. O-Solar Meow 6.46 นาที 29 มกราคม 1966
 27. Guided Mouse-ille 6.45 นาที 3 กุมภาพันธ์ 1966
 28. Rock 'n' Rodent 6.22 นาที 22 มีนาคม 1967
 29. Cannery Rodent 6.28 นาที 16 เมษายน 1967
 30. The Mouse from H.U.N.G.E.R. 6.47 นาที 7 พฤษภาคม 1967
 31. Surf-Bored Cat 6.38 นาที 4 มิถุนายน 1967
 32. Shutter Bugged Cat 6.48 นาที 18 มิถุนายน 1967
 33. Advance and Be Mechanized 6.33 นาที 29 สิงหาคม 1967
 34. Purr-Chance to Dream 6.05 นาที 7 กันยายน 1967

2001: Hanna-Barbera Productions/Turner Entertainment cartoonแก้ไข

 1. The Mansion Cat 7.10 นาที 6 เมษายน 2001

2005: Warner Bros. Animation cartoonแก้ไข

 1. The Karate Guard 8.01 นาที 27 กันยายน 2005
 2. Spike Gets Skooled21.27 นาที 9 เมษายน 2014
 3. Cat's Ruffled Fur-niture01.17 นาที 9 เมษายน 2014
 4. Sleep Disorder01.11 นาที16 เมษายน 2014
 5. Tom's In-Tents Adventure01.07 16 เมษายน 2014

อ้างอิงแก้ไข