รายชื่อดาราบนฮอลลีวูดวอล์กออฟเฟม

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายชื่อดาราบนฮอลลีวูดวอล์กออฟเฟม เรียงตามลำดับอักษรภาษาอังกฤษ สำหรับชื่อบุคคลเรียงโดยใช้ชื่อสกุลเป็นหลัก

เนื้อหา: Top - 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aแก้ไข

Bแก้ไข

Cแก้ไข

Dแก้ไข

Eแก้ไข

Fแก้ไข

Gแก้ไข

Hแก้ไข

Iแก้ไข

Name Category Address
Julio Iglesias Recording 7000 Hollywood Blvd.
Thomas Ince Motion pictures 6727 Hollywood Blvd.
Pedro Infante Recording 7083 Hollywood Blvd.
Rex Ingram Motion pictures 1651 Hollywood Blvd.
Jill Ireland Motion pictures 6751 Hollywood Blvd.
John Ireland Television 7021 Hollywood Blvd.
Jose Iturbi Recording 6834 Hollywood Blvd.

Jแก้ไข

Kแก้ไข

Lแก้ไข

Mแก้ไข

Nแก้ไข

Oแก้ไข

Pแก้ไข

Qแก้ไข

Name Category Address
Dennis Quaid Motion pictures 7018 Hollywood Blvd.
Randy Quaid Motion pictures 7000 Hollywood Blvd.
Queen Recording 6356 Hollywood Blvd.
Anthony Quinn Motion pictures 6251 Hollywood Blvd.

Rแก้ไข

Sแก้ไข

Tแก้ไข

Uแก้ไข

Name Category Address
Robert Urich Television 7083 Hollywood Blvd.


Vแก้ไข

Wแก้ไข

Yแก้ไข

Name Category Address
Dwight Yoakam Recording 7021 Hollywood Blvd.
Michael York Motion pictures 6385 Hollywood Blvd.
Alan Young Radio 6927 Hollywood Blvd.
Carleton G. Young Radio 6733 Hollywood Blvd.
Clara Kimball Young Motion pictures 6513 Hollywood Blvd.
Gig Young Television 6821 Hollywood Blvd.
Loretta Young Motion pictures 6100 Hollywood Blvd.
Television 6135 Hollywood Blvd.
Robert Young Motion pictures 6933 Hollywood Blvd.
Radio 1620 Vine Street
Television 6360 Hollywood Blvd.
Roland Young Motion pictures 6523 Hollywood Blvd.
Television 6315 Hollywood Blvd.
Victor Young Recording 6363 Hollywood Blvd.

Zแก้ไข

Name Category Address
Florian Zabach Television 6505 Hollywood Blvd.
Darryl F. Zanuck Motion pictures 6336 Hollywood Blvd.
Richard D. Zanuck Motion pictures 6915 Hollywood Blvd.
Carmen Zapata Live theatre 6357 Hollywood Blvd.
Renée Zellweger Motion pictures 7000 Hollywood Blvd.
Robert Zemeckis Motion pictures 6925 Hollywood Blvd.
Efrem Zimbalist, Jr. Television 7095 Hollywood Blvd.
Fred Zinnemann Motion pictures 6629 Hollywood Blvd.
Adolph Zukor Motion pictures 1617 Vine Street

อ้างอิงแก้ไข