ฟาโรห์โซเบกเนเฟรู

(เปลี่ยนทางจาก ราชินีโซเบคเนฟรู)

ฟาโรห์หญิงโซเบคเนเฟรู (อ่านได้อีกแบบ:"เนเฟรูโซเบค") เป็นฟาโรห์พระองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์ที่สิบสองแห่งอียิปต์ ซึ่งเป็นสตรีเพศ พระนางอาจเคยได้เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ร่วมกับฟาโรห์อเมนเอมฮัตที่ 4 มาก่อน ที่จะได้ครองบัลลังก์โดยสมบูรณ์ มีพระสมัญญาว่า "นางเหยี่ยวผู้เป็นที่รักของเทพรา" รูปสลักบางชิ้นเป็นภาพนางสวมเครื่องแบบบุรุษบ้างก็เป็นเครื่องทรงแบบสตรี แต่ใช่ว่านางจะเป็นฟาโรห์หญิงเพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์อียิปต์เพราะมีฟาโรห์หญิงอีกคนที่ทรงอำนาจที่ลือชื่อมากกว่าราชินีโซเบกเนเฟรู นั่นคือ ราชินีฮัตเชปซุต

อ้างอิงแก้ไข

  • หนังสือพงศาวดารไอยคุปต์ ของ รัฐ มหาดเล็ก และทีมงานต่วย'ตูน สำนักพิมพ์ พี.วาทิน พับลิกชั่น จำกัด