ฮาทฮอร์โฮเทป

ฮัทฮอร์โฮเทป เป็นพระราชธิดาของฟาโรห์แห่งอียิปต์โบราณในตอนปลายของราชวงศ์สิบสองและในช่วงราชอาณาจักรกลาง ฮัทฮอร์โฮเทป ("มีความหมายว่า ความพึงพอใจของเทพีฮัทฮอร์") เป็นที่รู้กันว่าเป็นส่วนหนึ่งของโถคาโนปิก ที่พบในพีระมิดของฟาโรห์อเมเนมเฮตที่ 3 (ปกครองเมื่อประมาณ 1860 ถึง 1814 ปีก่อนคริสตศักราช) ที่ดาห์ชูร์ [1] พระศพของพระองค์น่าจะฝังอยู่ในพีระมิดและอาจเป็นพระราชธิดาของฟาโรห์อเมเนมเฮตที่ 3

อ้างอิงแก้ไข

  1. Jacques de Morgan: Fouilles à Dahchour en 1894–1895. Holzhausen, Wien 1903, p. 105. fig. 154 [1]