aA
t
อาอัต
อักษรไฮเออโรกลีฟ

อาอัต ("พระนามของพระองค์มีความหมายว่า "ผู้ยิ่งใหญ่อันเป็นที่หนึ่ง") เป็นพระราชินีแห่งราชวงศ์ที่สิบสองแก่งอียิปต์โบราณ จากบรรดาพระมเหสีของฟาโรห์อเมเนมเฮตที่ 3 พระนามของพระองค์เป็นที่รู้กันว่านักโบราณคดีสมัยใหม่มีความแน่นอน. [1]

สุสานแก้ไข

พระศพของพระองค์ถูกฝังอยู่ใกล้พระศพของฟาโรห์อเมเนมเฮตที่ 3 กับเจ้าชายอีกชื่อหนึ่งหายไป ห้องฝังพระศพของพระองค์อยู่ใต้ของพิรามิด กล่องใส่โถคาโนปิกถูกใส่ไว้ในช่องด้านบนทางเข้า

นักโบราณคดีพบประตูเท็จและโต๊ะบูชาพร้อมกับอุปกรณ์ฝังพระศพเพียงไม่กี่ชิ้น เช่น จาน ชามใบหูกวาง 7 ใบ ในรูปแบบของเป็ดสองหัวคทาชิ้นส่วน เครื่องประดับและหนึ่งในโถคาโนปิก ในรายการที่ฝังพระศพของพระราชินีคนอื่น ๆ มีการค้นพบเครื่องประดับบางชิ้นพร้อมกับชิ้นส่วนของหินเล็ก ๆ พระราชินีอาอัตน่าจะมีอายุประมาณ 35 ปี

อ้างอิงแก้ไข

  1. แม่แบบ:Dodson, p.96