ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 27

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 (ราชมงคลตะวันออกเกมส์) เป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่งทั่วประเทศไทย จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี และสนามกีฬาสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27
Logo tawanokgames00.png
คำขวัญลมตะวันออก ก่อ คลื่นตลอดปี กีฬาสามัคคี ก่อ มิตรไมตรีตลอดกาล
เจ้าภาพมทร.ตะวันออก
จำนวนมหาวิทยาลัย9 แห่ง
ชนิดกีฬา13
พิธีเปิด29 มกราคม พ.ศ. 2554
พิธีปิด5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
สนามกีฬาหลักสนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ชนิดกีฬาแก้ไข

ในการแข่งขันกีฬาราชมงคลตะวันออกเกมส์ กำหนดจัดการแข่งขันกีฬา 13 ชนิด ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล เซปักตะกร้อ แบดมินตัน เทนนิส เทเบิลเทนนิส เปตอง ว่ายน้ำ วอลเลย์บอลชายหาด กรีฑา และลีลาศ [1]

สัญลักษณ์ประจำการแข่งขันแก้ไข

ตราสัญลักษณ์แก้ไข

 
ตราสัญลักษณ์ประจำการแข่งขัน

สัญลักษณ์ประจำการแข่งขัน มีส่วนประกอบ 4 ส่วน ได้แก่

  1. ตัวเลขเก้าไทย (๙) แสดงถึง ความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ของนักกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้งเก้าแห่ง
  2. คลื่นสีน้ำเงิน สื่อถึง สีประจำพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงพระกรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม "ราชมงคล" และคลื่น 4 ลูกคลื่น หมายถึง วิทยาเขตทั้ง 4 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประกอบด้วย วิทยาเขตบางพระ วิทยาเขตจันทบุรี วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ และวิทยาเขตอุเทนถวาย
  3. คลื่นสีน้ำเงินเทอร์ควอยส์ 3 คลื่น คือ 3 จังหวัด อันเป็นที่ตั้งของวิทยาเขตต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดจันทบุรี และกรุงเทพมหานคร เมื่อรวมกันทั้งหมด 7 คลื่น ความหมายว่าในปีของการจัดการแข่งขัน เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองพระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  4. ตัวอักษรคำว่า "ตะวันออกเกมส์" เป็นตัวอักษรที่ประดิษฐ์ขึ้น โดยนำคลื่นน้ำมาเป็นองค์ประกอบหลักในการประดิษฐ์ สื่อถึงท้องทะเลอันกว้างไกลซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของภาคตะวันออก ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ

สัตว์นำโชคแก้ไข

 
สัตว์นำโชค "น้ำหนึ่ง" "น้ำใจ"

ปลาการ์ตูน พันธุ์ส้มขาว เพศผู้ ชื่อ "น้ำหนึ่ง" และปลาการ์ตูน พันธุ์มะเขือเทศ เพศเมีย ชื่อ "น้ำใจ" เป็นปลาที่มีสีสันสวยงาม น่ารัก โดยธรรมชาติปลาการ์ตูนจะอยู่ร่วมกับดอกไม้ทะเล ที่ถึงแม้ว่าดอกไม้ทะเลจะมีเข็มพิษแต่กลับไม่ทำอันตรายต่อปลาการ์ตูน ทำให้ปลาการ์ตูนอาศัยอยู่ได้อย่างปลอดภัย เปรียบเสมือนว่า การอยู่ร่วมกัน ทำกิจกรรมร่วมกันของนักศึกษาที่ไม่ว่าจะมาจากต่างภูมิภาค ต่างถิ่น ต่างครอบครัว ต่างวัฒนธรรมแต่ก็สามารถจะใช้ชีวิตร่วมกัน แบ่งปัน รู้รัก รู้อภัย มีความเป็นมิตรผูกพันซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดี

สนามแข่งขันแก้ไข

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 ใช้สนามแข่งขันทั้งสิ้น 3 แห่ง ได้แก่

  1. สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
  2. สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา จังหวัดชลบุรี
  3. สนามกีฬามหาวิทยาลัยบูรพา

สรุปเหรียญการแข่งขันแก้ไข

สรุปผลการแข่งขัน[2]

อันดับ มทร.   ทอง   เงิน   ทองแดง รวม
1 ธัญบุรี 27 19 19 65
2 อีสาน 20 20 32 72
3 ล้านนา 14 20 28 62
4 พระนคร 12 8 11 31
5 กรุงเทพ 10 10 9 29
6 ศรีวิชัย 6 11 11 28
7 ตะวันออก 6 4 8 18
8 สุวรรณภูมิ 4 5 6 15
9 รัตนโกสินทร์ 4 4 7 15
รวม 103 101 131 335

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข