ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 28

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 (ศรีวิชัยเกมส์) เป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่งทั่วประเทศไทย จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา[1]

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28
ศรีวิชัยเกมส์.jpg
เมืองเจ้าภาพมทร.ศรีวิชัย
คำขวัญกีฬาสร้างคน ราชมงคลสร้างน้ำใจ
จำนวนมหาวิทยาลัย9 แห่ง
กีฬา18
พิธีเปิด29 มกราคม พ.ศ. 2555
ผศ.ดร.ประแสง มงคลศิริ
(ประธานเปิด)
พิธีปิด3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
ประธานพิธีปิดสุพจน์ เฟื่องฟูพงศ์
(อุปนายกสภา มทร.ศรีวิชัย)
สนามกีฬาหลักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (สงขลา)

ชนิดกีฬาแก้ไข

มีการแข่งขันทั้งสิ้น 16 ประเภทกีฬา คือ กรีฑา ว่ายน้ำ บาสเกตบอล ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ เทนนิส เบิลเทนนิส แบดมินตัน มวยสากลสมัครเล่น วอลเลย์บอลชายหาด เปตอง ลีลาศ หมากกระดาน ฟุตซอล ตะกร้อลอดห่วง

สัญลักษณ์ประจำการแข่งขันแก้ไข

ตราสัญลักษณ์แก้ไข

ตราสัญลักษณ์กีฬาศรีวิชัยเกมส์ ออกแบบโดย อาจารย์สุรพงษ์ ถาวโรจน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย

 • เลข "๙" (เก้าไทย) เลขอันเป็นมงคล สื่อถึง รัชกาลที่ ๙ ที่ทรงพระกรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม "ราชมงคล" ซึ่งราชมงคลทั้งเก้า ยึดเป็นศูนย์รวมจิตใจ ให้เกิดความผูกพันรักใคร่ สามัคคี
 • ริ้ว ๙ แถบ ๙ สี อยู่ในฟอร์ม ประติมากรรม "ภูมิพลังแห่งปัญญา" หมายถึง ราชมงคลทั้งเก้าที่มารวมกัน ที่ ราชมงคลศรีวิชัย
  • สีน้ำตาลทอง คือ สีประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  • สีม่วง คือ สีประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  • สีน้ำเงิน คือ สีประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • สีเขียว คือ สีประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
  • สีน้ำเงินน้ำทะเล คือ สีประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
  • สีแดงเลือดนก คือ สีประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  • สีทอง คือ สีประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  • สีแสด คือ สีประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
  • สีเหลือง คือ สีประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 • ข้อความ "ศรีวิชัยเกมส์" และ "กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๘" อักษรสีน้ำเงิน ลักษณะเกลียวคลื่น สื่อถึงทะเล ที่อาณาจักรศรีวิชัยเคยรุ่งเรืองอยู่บนคาบสมุทรอินโดจีน ซึ่งราชมงคลศรีวิชัยมีที่ตั้งอยู่ทั้งทะเลฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดีย
 • แถบสีเหลืองซึ่งเป็นสีประจำราชมงคลศรีวิชัย โอบฐานของริ้วทั้ง ๙ ไว้ หมายถึงความพร้อมของการเป็นเจ้าภาพ ที่จะเป็นผู้ผูกประสานน้ำใจ ความสามัคคี ของราชมงคลทั้ง ๙ แห่ง

สัตว์นำโชคแก้ไข

การแข่งขันกีฬาราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 28 ได้กำหนดสัตว์นำโชคประจำการแข่งขัน คือ โนราห์กินรีศรีวิชัย มีลักษณะส่วนหัวเป็นมโนราห์ สวมเทริด และตั้งแต่ลำตัวลงมาเป็นกินรี ซึ่งหมายถึงความสามัคคีและการรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวกันของคนไทย[2]

สนามแข่งขันแก้ไข

ศรีวิชัยเกมส์ ใช้สนามแข่งขัน 2 แห่ง คือ

 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำหรับการแข่งขันกรีฑา ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล แบดมินตัน กีฬาเซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อ ตะกร้อลอดห่วง เทเบิลเทนนิส ลีลาศ มวยสากลสมัครเล่น วอลเลย์บอลชายหาด เปตอง หมากกระดาน และฟุตซอล
 2. ฐานทัพเรือสงขลา สำหรับการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ เทนนิส

สรุปเหรียญการแข่งขันแก้ไข

สรุปผลการแข่งขัน[3]

อันดับ มทร.   ทอง   เงิน   ทองแดง รวม
1 ล้านนา 30 24 25 79
2 อีสาน 24 18 26 68
3 กรุงเทพ 18 14 21 53
4 พระนคร 12 4 11 27
5 รัตนโกสินทร์ 6 6 8 20
6 ศรีวิชัย 4 18 24 46
7 ธัญบุรี 4 13 13 30
8 ตะวันออก 4 3 7 14
9 สุวรรณภูมิ 1 3 4 8

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข