ยศทหารเม็กซิโก

ตารางข้างล่างต่อไปนี้คือข้อมูลเกี่ยวกับยศทหาร และ กองกำลังกึ่งทหารของเม็กซิโก

ชั้นสัญญาบัตรแก้ไข

ชั้นยศ นายพล (General / Admiral) นายพัน (Capitán / Comandante) นายร้อย (Teniente) นักเรียนนายร้อย
NATO Code OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF-D
กองทัพเม็กซิโก
 
กองทัพบก
                     
ภาษาสเปน Secretario de la defensa nacional General de división General de brigada General brigadier Coronel Teniente Coronel Mayor Capitán primero Capitán segundo Teniente Primero Subteniente
ภาษาไทย พลเอก พลโท พลตรี พลจัตวา พันเอก พันโท พันตรี ร้อยเอก (พิเศษ) ร้อยเอก ร้อยโท ร้อยตรี
 
กองทัพเรือ
                     
ภาษาสเปน Secretario de Marina Almirante Vicealmirante Contralmirante Capitán de Navio Capitán de Fragata Capitán de Corbeta Teniente de Navio Teniente de Fragata Teniente de Corbeta Guardiamarina Alferez
ภาษาไทย พลเรือเอก พลเรือโท พลเรือตรี พลเรือจัตวา นาวาเอก นาวาโท นาวาตรี เรือเอก เรือโท เรือตรี เรือจัตวา
 
กองทัพอากาศ
             
ภาษาสเปน General de división General de ala General de grupo Coronel Teniente Coronel Mayor Capitán primero Capitán segundo Teniente Primero Subteniente
ภาษาไทย พลอากาศเอก พลอากาศโท พลอากาศตรี พลอากาศจัตวา นาวาอากาศเอก นาวาอากาศโท นาวาอากาศตรี เรืออากาศเอก (พิเศษ) เรืออากาศเอก เรืออากาศโท เรืออากาศตรี
กองกำลังกึ่งทหาร
 
ตำรวจสหพันธรัฐ
ภาษาสเปน Comisionado General Comisario General Comisario Jefe Comisario Inspector General Inspector Jefe Inspector Primer Subinspector Segundo Subinspector Oficial Suboficial
 
กองกำลังแห่งชาติ
ภาษาไทย พลตำรวจเอก พลตำรวจโท พลตำรวจตรี พลตำรวจจัตวา พันตำรวจเอก พันตำรวจโท พันตำรวจตรี ร้อยตำรวจเอก (พิเศษ) ร้อยตำรวจเอก ร้อยตำรวจโท ร้อยตำรวจตรี

ชั้นประทวนแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

เชิงอรรถแก้ไข

บรรณานุกรมแก้ไข

แม่แบบ:กองทัพเม็กซิโก