มิสอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์

การประกวดนางงาม
สำหรับการประกวดปีนี้ ดู มิสอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2018

มิสอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ (อังกฤษ: Miss International Thailand) เป็นชื่อของการประกวดนางงามในประเทศไทย จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2558 คุณภูมิรัตน์ เลิศวิศิษฏชัย เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์จัดการกองประกวด โดยดำเนินการจัดประกวดในนาม สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี ในปี 2558 - 2559 เพื่อส่งผู้ชนะเลิศเป็นผู้แทนประเทศไทย เข้าประกวดนางงามนานาชาติ (Miss International) ที่ประเทศญี่ปุ่น

มิสอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์
ก่อตั้ง2558
ประเภทการประกวดความงาม
สํานักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร
ที่ตั้ง
สมาชิก
นางงามนานาชาติ
ภาษาทางการ
ไทย ไทย
องค์กรแม่
องค์การนางงามนานาชาติ
(Miss International Organization)
เว็บไซต์เฟซบุ๊คกองประกวดมิสอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์

ในปี 2562 ผู้ที่ได้รับตำแหน่ง นางสาวไทย จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการประกวดนางงามนานาชาติ[1][2][3]

ในปี 2564 ผู้ที่ได้รับตำแหน่ง มิสเฮอริทิจไทยแลนด์ 2021 จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการประกวดนางงามนานาชาติ 2021[4]

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งแก้ไข

ปี พ.ศ. (ค.ศ.) ผู้ดำรงตำแหน่ง จังหวัด สถานที่จัดประกวด จังหวัดเจ้าภาพ ผู้เข้าประกวด
ปี 2564 ส่งตัวแทนโดย มิสเฮอริทิจไทยแลนด์
2563 งดจัดการประกวด เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19
ปี 2562 ส่งตัวแทนโดย นางสาวไทย
2561 (2018) กีรติกา จารุรัตน์จามร พิษณุโลก โรงแรมอัล มีรอซ โฮเต็ล บางกอก นครนายก 25[5][6]
2560 งดจัดการประกวด
2559 (2016) ภัททิยา พงศ์ไทย ยะลา เมืองไทย จีเอ็มเอ็มไลฟ์เฮาส์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร 14[7][8]
2558 (2015) ศศิ สินทวี สงขลา ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ชลบุรี 12[9][10]

เรียงลำดับจังหวัดของผู้ชนะแก้ไข

จังหวัด จำนวน ปีที่ชนะ
พิษณุโลก
1
2018
ยะลา 2016
สงขลา 2015

ตัวแทนในการประกวดระดับนานาชาติแก้ไข

สัญลักษณ์สี
 •      ชนะเลิศ         รองชนะเลิศ         เข้ารอบสุดท้าย   

มิสอินเตอร์เนชันแนลแก้ไข

  ดูบทความหลักที่ นางงามนานาชาติ
 • ส่งนางสาวไทยไปประกวดในปี 2019
 • มีการจัดประกวดมิสอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ในปี 2015–16 และ 2018
ปี ผู้ดำรงตำแหน่ง จังหวัด ตำแหน่งในการประกวด รางวัลพิเศษ
2020 งดจัดการประกวด เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19
  2019 สิรีธร ลีห์อร่ามวัฒน์ กรุงเทพมหานคร มิสอินเตอร์เนชันแนล 2019 ราชินีทวีปเอเชีย
  2018 กีรติกา จารุรัตน์จามร พิษณุโลก เข้ารอบ 15 คนสุดท้าย
  2017 รติยาภรณ์ ชูแก้ว สงขลา เข้ารอบ 15 คนสุดท้าย
  2016 ภัททิยา พงศ์ไทย ยะลา เข้ารอบ 15 คนสุดท้าย
  2015 ศศิ สินทวี สงขลา เข้ารอบ 8 คนสุดท้าย ราชินีทวีปเอเชีย
  2014 ปุณิกา กุลสุนทรรัตน์ ประจวบคีรีขันธ์ รองอันดับ 2
  2013 ชลธิชา เที่ยงธรรม ชลบุรี เข้ารอบ 15 คนสุดท้าย
  2012 รุ่งสินี ปัญจบุรี ลำพูน ไม่ผ่านเข้ารอบ
  2011 กัณตพัฒน์ พีรดาชัยนรินทร์ ราชบุรี เข้ารอบ 15 คนสุดท้าย ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
  2010 ปิยภรณ์ ดีจริง นครราชสีมา รองอันดับ 1
  2009 พิชา นามประดิษฐ์ กาญจนบุรี ไม่ผ่านเข้ารอบ
  2008 ภณัฐศรม คุ้มจิตร สงขลา ไม่ผ่านเข้ารอบ
  2007 ชมพูเนกย์ บดินทร์วรวัฒน์ สมุทรปราการ ไม่ผ่านเข้ารอบ
  2006 วาสนา วงษ์บุญตรี กรุงเทพมหานคร เข้ารอบ 12 คนสุดท้าย ขวัญใจช่างภาพ
  2005 สุกัญญา พิมมล นครสวรรค์ ไม่ผ่านเข้ารอบ
  2004 สุนิสา ผาสุข สิงห์บุรี ไม่ผ่านเข้ารอบ
  2003 ปวีณา บำรุงรส ร้อยเอ็ด เข้ารอบ 12 คนสุดท้าย
  2002 ปิยะนุช ฉ่ำบุญ พิษณุโลก เข้ารอบ 12 คนสุดท้าย
  2001 กนิฏฐกัณฑ์ แสงประจักษ์สกุล กรุงเทพมหานคร ไม่ผ่านเข้ารอบ
  2000 สรียาวรรธน์ พงศ์ขจร กรุงเทพมหานคร ไม่ผ่านเข้ารอบ
  1995 อรัญญาภรณ์ จตุรพรพันธ์ สงขลา ไม่ผ่านเข้ารอบ
  1993 สุพาศิริ พยัคศิริ กรุงเทพมหานคร ไม่ผ่านเข้ารอบ
  1992 ษรฉัตร สหัชธนชัย กรุงเทพมหานคร ไม่ผ่านเข้ารอบ
  1990 ลักษมี เทียนกันฑ์เทศน์ นครสวรรค์ ไม่ผ่านเข้ารอบ
  1989 พิมพิไล ไชโย น่าน ไม่ผ่านเข้ารอบ
  1988 ภัสสร บุญยเกียรติ กรุงเทพมหานคร ไม่ผ่านเข้ารอบ ขวัญใจช่างภาพ
  1987 ประภาพรรณ บำรุงไทย พิษณุโลก ไม่ผ่านเข้ารอบ
  1986 จันทนี สิงห์สุวรรณ กรุงเทพมหานคร ไม่ผ่านเข้ารอบ
  1985 ศศิมาภรณ์ ไชยโกมล ชลบุรี ไม่ผ่านเข้ารอบ
  1984 ปราณี เมียวนวม กรุงเทพมหานคร ไม่ผ่านเข้ารอบ
  1983 กษมา เสนาวัฒน์ กรุงเทพมหานคร ไม่ผ่านเข้ารอบ
  1982 กานดา เตชะประทีป กรุงเทพมหานคร เข้ารอบ 15 คนสุดท้าย
  1981 ศรีนวล อัตตะสาระ กรุงเทพมหานคร เข้ารอบ 15 คนสุดท้าย
  1980 วนาลี เตมีรักษ์ กรุงเทพมหานคร ไม่ผ่านเข้ารอบ
  1979 ปัทมาวดี แอน กรุงเทพมหานคร ไม่ผ่านเข้ารอบ
  1977 อำภา ภูษิต นนทบุรี ไม่ผ่านเข้ารอบ
  1976 ดวงรัตน์ ทวีโชคทรัพย์สิน กรุงเทพมหานคร ไม่ผ่านเข้ารอบ
  1974 ยุวดี ศิริรัชตา กรุงเทพมหานคร ไม่ผ่านเข้ารอบ
  1973 จินตนา เตชะมณีวัฒน์ กรุงเทพมหานคร เข้ารอบ 15 คนสุดท้าย
  1972 สรินยา ทัตตวร กรุงเทพมหานคร ไม่ผ่านเข้ารอบ
  1971 สุภัค ลิขิตกุล กรุงเทพมหานคร รองอันดับ 1
  1970 พนารัตน์ พิสุทธิศักดิ์ กรุงเทพมหานคร เข้ารอบ 15 คนสุดท้าย
  1969 อุษณีย์ เพ็ญพิมล นครศรีธรรมราช รองอันดับ 4
  1968 รุ่งทิพย์ ภิญโญ ลำพูน รองอันดับ 4 ขวัญใจช่างภาพ

ผลงานการประกวดระดับนานาชาติในอดีตแก้ไข

สัญลักษณ์สี
 •      ชนะเลิศ         รองชนะเลิศ         เข้ารอบสุดท้าย   

มิสทัวริซึมควีนอินเตอร์เนชันแนลแก้ไข

ปี ผู้ดำรงตำแหน่ง จังหวัด ตำแหน่งในการประกวด รางวัลพิเศษ
  2015 เกศโมฬี โรจนประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร รองอันดับ 4

มิสโกลบอลบิวตีควีนแก้ไข

  ดูบทความหลักที่ มิสโกลบอลบิวตีควีน
ปี ผู้ดำรงตำแหน่ง จังหวัด ตำแหน่งในการประกวด รางวัลพิเศษ
  2016 เหมือนฝัน ณ น่าน น่าน เข้ารอบ 15 คนสุดท้าย รองอันดับ 2 – มิสอินเทอร์เน็ต
  2015 เวธกา เพชรสุข นครศรีธรรมราช มิสโกลบอลบิวตีควีน 2015

มิสออลเนชันส์แก้ไข

  ดูบทความหลักที่ มิสออลเนชันส์
ปี ผู้ดำรงตำแหน่ง จังหวัด ตำแหน่งในการประกวด รางวัลพิเศษ
  2016 ฐานิกา จุลพันธ์ กรุงเทพมหานคร เข้ารอบ 8 คนสุดท้าย
  2015 แพรวโพยม ลักษิตานนท์ ขอนแก่น รองอันดับ 2

มิสเอเชียแปซิฟิกอินเตอร์เนชันแนลแก้ไข

ปี ผู้ดำรงตำแหน่ง จังหวัด ตำแหน่งในการประกวด รางวัลพิเศษ
  2016 ชวัลญา ถนอมวงค์ ชลบุรี รองอันดับ 1 ชุดว่ายน้ำยอดเยี่ยม
รองอันดับ 1 – ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม

มิสซูเปอร์ทาเลนต์ออฟเดอะเวิลด์แก้ไข

ปี ผู้ดำรงตำแหน่ง จังหวัด ตำแหน่งในการประกวด รางวัลพิเศษ
  2016 อุรชาภัทร เดชาเบญจานนท์ นนทบุรี รองชนะเลิศ

มิสเฮอริเทจโกลบอลแก้ไข

ปี ผู้ดำรงตำแหน่ง จังหวัด ตำแหน่งในการประกวด รางวัลพิเศษ
  2017 ภัทรษร พหลยุทธกิจ กรุงเทพมหานคร เข้ารอบ 6 คนสุดท้าย มิสเฮอริเทจ เอเชีย

ซูเปอร์โมเดลอินเตอร์เนชันแนลแก้ไข

ปี ผู้ดำรงตำแหน่ง จังหวัด ตำแหน่งในการประกวด รางวัลพิเศษ
  2017 กมนทรรศน์ เหล่าบุตรดีปฐพี อุบลราชธานี รองอันดับ 2

ทำเนียบมิสอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์แก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. "เริ่มแล้ว นางสาวไทย'62 เฟ้นหาที่สุดสาวงาม 77 จว. ประกวด มิสอินเตอร์ฯ ญี่ปุ่น". มติชน. May 29, 2019. สืบค้นเมื่อ June 4, 2019.
 2. ""นางสาวไทย 2562" พร้อมงามสง่าสู่สากล". คมชัดลึก. May 29, 2019. สืบค้นเมื่อ June 4, 2019.
 3. "โฉมใหม่ประกวด'นางสาวไทย'ปี62". เดลินิวส์. May 29, 2019. สืบค้นเมื่อ June 4, 2019.
 4. "เปิดเวทีประกวด มิสเฮอริทิจไทยแลนด์ 2021". Siamrath. September 18, 2020. สืบค้นเมื่อ October 15, 2020.
 5. เวทีนางงามหรือนางแบบคะคุณ! 25 สาวงาม มิสอินเตอร์ฯ อวดหุ่นสวย มั่นในชุดว่ายน้ำ. เรียกข้อมูลเมื่อ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561.
 6. ปีนี้ต้องตามติด มิสอินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์ 2018. เรียกข้อมูลเมื่อ 2 ตุลาคมพ.ศ. 2561.
 7. 14 Contestants of Miss International Thailand 2016 . เรียกข้อมูลเมื่อ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561.
 8. Pattiya Pongthai is Miss International Thailand 2016 . เรียกข้อมูลเมื่อ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561.
 9. Miss International Thailand 2015 – 12 Finalists . เรียกข้อมูลเมื่อ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561.
 10. มิสอินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์ 2015 . เรียกข้อมูลเมื่อ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข