มารุต มัสยวาณิช

นายแพทย์ มารุต มัสยวาณิช เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคภูมิใจไทย[1] อดีตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และอดีตกรรมการบริหารพรรคเพื่อแผ่นดิน

มารุต มัสยวาณิช
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
15 มิถุนายน พ.ศ. 2553 – 8 สิงหาคม พ.ศ. 2554
นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2495 (69 ปี)
พรรคการเมือง ภูมิใจไทย
คู่สมรส ทันตแพทย์หญิงวัฒนา มัสยวาณิช
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

นายแพทย์มารุต มัสวาณิช เกิดเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2495 สมรสกับทันตแพทย์หญิงวัฒนา สงวนน้อย มีบุตรธิดา 3 คน คือ น.ส.ดนุสา มัสยวาณิช น.ส.ณวิภา มัสยวาณิช และนายธีรุตม์ มัสยวาณิช นายแพทย์มารุต มัสยวาณิช สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา จากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ระดับปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต ด้านกุมารเวชศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล และปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช[2]

นายแพทย์มารุต มัสยวาณิช มีศักดิ์เป็นลุงของนายเกริกพล มัสยวาณิช ดารานักแสดงชื่อดัง

งานการเมืองแก้ไข

นายแพทย์มารุต มัสยวาณิช เป็นที่ปรึกษานายพินิจ จารุสมบัติ รองนายกรัฐมนตรี และเข้าร่วมงานกับพรรคเพื่อแผ่นดิน ตั้งแต่ในระยะก่อตั้งพรรค จนได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารพรรค และเป็นนายทุนของพรรคคนหนึ่ง[3] ต่อมาได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา ในปี พ.ศ. 2549[4] (โมฆะ) และลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดหนองคาย แต่ไม่ได้รับการเลือกตั้ง[5]

นายแพทย์มารุต มัสยวาณิช ได้รับตำแหน่งทางการเมืองอีกครั้งเป็น รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ[6] แทนนายแพทย์ภูมินทร์ ลีธีระประเสริฐ ที่ลาออกไป

ต่อมาในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2554 จึงได้ย้ายมาลงสมัคร ส.ส.ในสังกัดพรรคภูมิใจไทย ในระบบบัญชีรายชื่อลำดับที่ 125[7] ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2557 เขาได้สมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคภูมิใจไทย ลำดับที่ 11[8]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่องให้ผู้มีช่ออยู่ในลาดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งท่ว่าง (นายมารุต มัสยวณิช พรรคภูมิใจไทย)
  2. หมอมารุต จากนักธุรกิจสู่สนามการเมือง
  3. มารุต มัสยวาณิช รองโฆษกรัฐบาลคนใหม่
  4. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
  5. รายงานผลคะแนนผู้สมัคร ส.ส. หนองคาย
  6. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๕๘/๒๕๕๓ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายมารุต มัสยวาณิช)
  7. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (พรรคภูมิใจไทย)
  8. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (พรรคภูมิใจไทย)
  9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๓, เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑ ข หน้า ๘, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔
  10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๓, เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข หน้า ๑๔๑, ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓