มกราคม พ.ศ. 2556 เป็นเดือนที่ 1 ของปี พ.ศ. 2556 วันแรกของเดือนเป็นวันอังคาร วันสุดท้ายของเดือนเป็นวันพฤหัสบดี

สถานีย่อย:เหตุการณ์ปัจจุบันแก้ไข