ภาษาโอกินาวะ

(เปลี่ยนทางจาก ภาษาโอะกินะวะ)

ภาษาโอกินาวะ (โอกินาวะ: 沖縄口 อูจินางูจิ) เป็นภาษากลุ่มรีวกีว ที่พูดในทางใต้ของเกาะโอกินาวะ และเกาะข้างเคียงเช่น เกาะเกรามะ คูมิจิมะ โทนากิ อากูนิ และเกาะเล็ก ๆ ทางตะวันออกของเกาะโอกินาวะ

ภาษาโอกินาวะ
沖縄口(ウチナーグチ)
ประเทศที่มีการพูดญี่ปุ่น
ภูมิภาคเกาะโอกินาวะ
จำนวนผู้พูดน้อยกว่า 2 ล้านคน  (ไม่พบวันที่)
ตระกูลภาษา
ตระกูลภาษาญี่ปุ่น
  • ภาษากลุ่มรีวกีว
    • ภาษากลุ่มอามามิ-โอกินาวะ
      • ภาษากลุ่มอามามิ-โอกินาวะใต้
        • ภาษาโอกินาวะ
รหัสภาษา
ISO 639-3ryu

สำเนียง แก้

ภาษานี้แบ่งเป็นสองสำเนียง คือ สำเนียงกลาง Central (ซูริ-นาฮะ) และสำเนียงใต้ สำเนียงซูริเป็นสำเนียงมาตรฐานในสมัยอาณาจักรรีวกีว สมัยกษัตริย์โซ ซิน (พ.ศ. 2020 – 2069) ซึ่งเป็นภาษาราชการใช้โดยหมู่ราชวงศ์ และใช้เขียนบทกวี สำเนียงทางเหนือของเกาะโอกินาวะ จัดเป็นภาษาใหม่ เรียก ภาษาคูนิกามิ

ไวยากรณ์ แก้

ภาษาโอกินาวะยังคงมีไวยากรณ์แบบโบราณ เช่นการแบ่งแยกระหว่างรูปท้ายประโยค (終止形) และรูปเชื่อมต่อคำนาม (連体形) การเป็นรูปแสดงวามเป็นเจ้าของของ が ga (ไม่พบในสำเนียงซูริ, การทำงานเป็นประธานของ ぬ nu (ภาษาญี่ปุ่น: の no) เช่นเดียวกับการใช้ ga และ nu ในรูปประธาน