พูดคุย:การบุกครองเกาหลีของญี่ปุ่น (ค.ศ. 1592–98)

          บทความนี้อยู่ในโครงการวิกิต่อไปนี้:
P history.svg การบุกครองเกาหลีของญี่ปุ่น (ค.ศ. 1592–98) เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิประวัติศาสตร์และสถานีย่อย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โลก เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการศึกษาค้นคว้าที่น่าเชื่อถือสำหรับผู้อ่าน ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ การบุกครองเกาหลีของญี่ปุ่น (ค.ศ. 1592–98) หรือแวะไปที่หน้าโครงการหรือหน้าสถานีย่อยเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 ดี  บทความนี้อยู่ที่ระดับดี ตามการจัดระดับการเขียนบทความ
Salute (11874) - The Noun Project.svg การบุกครองเกาหลีของญี่ปุ่น (ค.ศ. 1592–98) เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิการทหารและสถานีย่อย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับอาวุธ ทหาร การทหาร และสงคราม ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ การบุกครองเกาหลีของญี่ปุ่น (ค.ศ. 1592–98) หรือแวะไปที่หน้าโครงการหรือหน้าสถานีย่อยเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 ดี  บทความนี้อยู่ที่ระดับดี ตามการจัดระดับการเขียนบทความ
Itsukushima torii angle.jpg การบุกครองเกาหลีของญี่ปุ่น (ค.ศ. 1592–98) เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิประเทศญี่ปุ่นและสถานีย่อย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ การบุกครองเกาหลีของญี่ปุ่น (ค.ศ. 1592–98) หรือแวะไปที่หน้าโครงการหรือหน้าสถานีย่อยเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 ดี  บทความนี้อยู่ที่ระดับดี ตามการจัดระดับการเขียนบทความ
Gama2 crop.jpg การบุกครองเกาหลีของญี่ปุ่น (ค.ศ. 1592–98) เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิประเทศเกาหลีและสถานีย่อย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับประเทศเกาหลีเหนือและประเทศเกาหลีใต้ ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ การบุกครองเกาหลีของญี่ปุ่น (ค.ศ. 1592–98) หรือแวะไปที่หน้าโครงการหรือหน้าสถานีย่อยเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 ดี  บทความนี้อยู่ที่ระดับดี ตามการจัดระดับการเขียนบทความ

ยู ซองลยองแก้ไข

สวัสดีครับ ขอบคุณที่มาช่วยแก้ไขบทความนะครับ

อย่างไรก้ตาม ชื่อ ยู ซองลยองนั้น มาจากการแกะเียบจากชื่อที่เขียนด้วยอักษรฮันกึล 류성룡 แล้วเทียบจากตารางใน ภาษาเกาหลี ครับ

รายละเอียดเพิ่มเติมเกีู่ยวกับยู ซองลยอง สามารถอ่านได้ที่รุ่นภาษาอังกฤษ en:Yu Seong-ryong ครับ

--ไอ้ขี้เมา (หว่อบู้ต่ง-จงเหวิน) : ผู้ดูแลหน้าตาดีแห่งไร้สาระนุกรม : ก๊งเหล้ากันได้ 17:16, 25 พฤษภาคม 2552 (ICT)

กลับไปที่หน้า "การบุกครองเกาหลีของญี่ปุ่น (ค.ศ. 1592–98)"