ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้ายูรเยแห่งชิลลา"

หน้าใหม่: {{Infobox Korean name |hangul=유례 이사금 |hanja=儒禮尼師今 |rr=Yurye Isageum |mr=Yurye Isagŭm| }} {{กษัตริย์แห่งอาณาจั...
(หน้าใหม่: {{Infobox Korean name |hangul=유례 이사금 |hanja=儒禮尼師今 |rr=Yurye Isageum |mr=Yurye Isagŭm| }} {{กษัตริย์แห่งอาณาจั...)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ไม่แตกต่าง)
ผู้ใช้นิรนาม