พรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล

พรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล (เกิด 25 ธันวาคม พ.ศ. 2498) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ เขต 6 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2554 สังกัดพรรคเพื่อไทย

พรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชัยภูมิ เขต 6
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
24 มีนาคม พ.ศ. 2562
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 25 ธันวาคม พ.ศ. 2498 (64 ปี)
พรรคการเมือง เพื่อไทย
คู่สมรส น.พ.ชัยนันท์ บุญศิริวัฒนกุล

ประวัติแก้ไข

นางพรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล เกิดเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2498 เป็นบุตรีของ จ.ส.อ.สำราญ และนางเมี้ยน เพ็ชรมณี มีพี่น้อง 2 คน สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาพยาบาล มหาวิทยาลัยขอนแก่น สมรสกับ น.พ.ชัยนันท์ มีบุตร 3 คน มีบุตร 1 คน ธิดา 2 คน

งานการเมืองแก้ไข

อดีตเป็นพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลภูเขียว[1] พ.ศ. 2544 ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สังกัดพรรคความหวังใหม่ แต่ไม่ได้รับเลือก โดยพ่ายแพ้ให้กับนายเจริญ จรรย์โกมล จากพรรคไทยรักไทย ต่อมา พ.ศ. 2549 ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดชัยภูมิ และได้รับการเลือกตั้ง แต่มีการปฏิวัติเสียก่อน จึงยังไม่ได้ทำหน้าที่ หลังจากนั้นระหว่างปี พ.ศ. 2552 - 2554 นางพรเพ็ญดำรงตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีตำบลภูเขียว อำเภอภูเขียว

พ.ศ. 2554 นางพรเพ็ญลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิอีกครั้ง ในนามพรรคเพื่อไทย และได้รับการเลือกตั้ง โดยเอาชนะนายเชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงษ์ อดีต ส.ส. จากพรรคชาติไทยพัฒนาเมื่อรับราชการการเมือง ได้ดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ ศิลปะและวัฒนธรรม คนที่หนึ่งชุดที่๒๔ ตามมติประชุมกรรมธิการครั้งที่๗๔ วันพุธที่๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

พรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 2 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 จังหวัดชัยภูมิ สังกัดพรรคเพื่อไทย
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 จังหวัดชัยภูมิ สังกัดพรรคเพื่อไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. เจาะสนามเลือกตั้งอีสาน”พท.ชัยภูมิระส่ำหลบเขตชนปชป.ปรับทัพวางตัวผู้สมัครยังไม่ลงตัว”
  2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๖
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๕, เล่ม ๑๒๙, ตอน ๓๕ ข , ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๔, เล่ม ๑๒๘, ตอน ๒๔ ข, ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข