พระเจ้าทันจง

(เปลี่ยนทางจาก พระเจ้าดันจง)

พระเจ้าทันจง (단종 端宗: พ.ศ. 1984 - พ.ศ. 2000) เป็นกษัตริย์เกาหลีรัชกาลที่ 6 ของราชวงศ์โชซ็อน (พ.ศ. 1995 - พ.ศ. 1998) ขณะที่พระเจ้ามุนจงพระบิดาสวรรคตนั้น พระเจ้าทันจงทรงอายุได้แค่ 12 ชันษา จึงต้องให้ฮวางโบอิน และ คิมจงซอ เป็นผู้สำเร็จราชการแทน แต่คิมจงซอนั้น ต้องการแผ่ขยายอำนาจในราชสำนัก จึงชนเข้ากับการขยายอำนาจของเจ้าชายซูยังและเจ้าชายอันพยอง พระปิตุลา ใน พ.ศ. 1996 เจ้าชายซูยังก็ได้ทำการยึดอำนาจสังหารฮวางโบอินและคิมจงซอที่หน้าพระราชวังเคียงบก และได้สังหารเจ้าชายอันพยองและในพ.ศ. 1998 เจ้าชายซูยัง บังคับให้พระเจ้าดันจงสละบัลลังก์ และถูกเนรเทศ เจ้าชายซูยังขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าเซโจ ในพ.ศ. 2000 ขุนนางหกคนได้วางแผนยึดอำนาจจากพระเจ้าเซโจกลับคืนให้พระเจ้าดันจง แต่แผนการรั่วไหล ขุนนางทั้งหกจึงถูกประหารชีวิต พระเจ้าเซโจทรงเห็นว่าถ้าพระเจ้าดันจงยังคงมีพระชนม์ชีพอยู่ต่อไปคงจะเป็นภัย จึงปลดพระเจ้าดันจงลงเป็นเจ้าชายโนซานและปลงพระชนม์ในที่สุด

พระเจ้าทันจง
กษัตริย์แห่งโชซ็อน
ครองราชย์18 กันยายน พ.ศ. 1995 - 18 กรกฎาคม พ.ศ. 1998
ก่อนหน้ามุนจง
ถัดไปเซโจ
พระราชสมภพ9 สิงหาคม พ.ศ. 1984
สวรรคต24 ธันวาคม พ.ศ. 2000
(พระชนมายุได้ 16 พรรษา)
คู่อภิเษกพระนางช็องซุน
ราชวงศ์โชซ็อน
พระราชบิดาพระเจ้ามุนจงแห่งโชซ็อน
พระราชมารดาพระนางฮย็อนด็อก
พระเจ้าทันจง
ฮันกึล
단종
ฮันจา
端宗
อาร์อาร์Danjong
เอ็มอาร์Tanchong
ชื่อเกิด
ฮันกึล
이홍위
ฮันจา
李弘暐
อาร์อาร์I Hong-wi
เอ็มอาร์Yi Hongwi

เจ้าชายโนซานเมื่อถูกปลงพระชนม์ยึดอำนาจแล้วก็มิได้รับพระนามกษัตริย์ จนในสมัยพระเจ้าซุกจง พ.ศ. 2241 จึงได้ให้พระนามว่า"ทันจง"

พระนามเต็ม

แก้

สมเด็จพระราชาทันจง คงอี อนมุน ชุงจอง อันจาง คยองซุน ดนฮโย พระเจ้าโชซ็อน

พระบรมวงศานุวงศ์

แก้
พระมเหสี พระสนม
  • พระนางช็องซุน สกุลซอง แห่งยอซาน (정순왕후 송씨,定順王后 宋氏)
  • พระสนมซุกอึย ตระกูลคิม (숙의 김씨 ,淑儀 金氏)
  • พระสนมซุกอึย ตระกูลควอน (숙의 권씨 ,淑儀 權氏)

พงศาวลี

แก้
ก่อนหน้า พระเจ้าทันจง ถัดไป
พระเจ้ามุนจง   กษัตริย์แห่งโชซ็อน
(14 พฤษภาคม 1452 – 11 มิถุนายน 1455)
  พระเจ้าเซโจ