พระองค์เจ้านโรดม ปทุมบุปผา

พระองค์เจ้านโรดม ปทุมบุปผา (18 มกราคม พ.ศ. 2494 - เมษายน พ.ศ. 2519) พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ กับพระองค์เจ้าสีสุวัตถิ์ พงสานมุนี มีพระพี่น้องร่วมพระมารดา 7 พระองค์ พระองค์ทรงพระเชษฐภคินีต่างพระมารดาของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี พระมหากษัตริย์กัมพูชาองค์ปัจจุบัน

พระองค์เจ้านโรดม ปทุมบุปผา
Norodom Botum Bopha.jpg
ราชวงศ์ราชวงศ์นโรดม
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ18 มกราคม พ.ศ. 2494
พนมเปญ ประเทศกัมพูชา
สิ้นพระชนม์เมษายน พ.ศ. 2519
พนมเปญ ประเทศกัมพูชา
พระบิดาพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ
พระมารดาพระองค์เจ้าสีสุวัตถิ์ พงสานมุนี
พระสวามีสมเด็จพระสีสุวัตถิ์ ชีวันมุนีรักษ์ (2506-2509/10 ?)
หม่อมเจ้าสีสุวัตถิ์ ดุษฎี (2510-2518/19 ?)
พระบุตรพระองค์เจ้าสีสุวัตถิ์ ฉวีโสภา
พระองค์เจ้าสีสุวัตถิ์ จันทรวุธ
หม่อมราชวงศ์สีสุวัตถิ์ รัฐิพงศ์

ชีวิตส่วนพระองค์แก้ไข

พระองค์เสกสมรสครั้งแรกกับสมเด็จพระสีสุวัตถิ์ ชีวันมุนีรักษ์ (ต่อมาได้เป็นพระสวามีในสมเด็จพระเรียมนโรดม บุปผาเทวี[1] ภายหลังทรงหย่า) พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์ มุนีวงศ์ กับคุนพระนางบุปผานรลักษณ์ (ยิน ทัต) ทั้งสองเสกสมรสเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2506 ณ พระราชวังเขมรินทร์ กรุงพนมเปญ ต่อมาภายหลังทรงหย่ากัน ทั้งสองพระองค์มีพระโอรส-ธิดาด้วยกัน 2 พระองค์ ได้แก่

ต่อมาพระองค์ได้เสกสมรสกับหม่อมเจ้าสีสุวัตถิ์ ดุษฎี พระโอรสในหม่อมเจ้าสีสุวัตถิ์ อินทรวงศ์ เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2510 ณ กรุงพนมเปญ[2] ทั้งสองมีพระโอรสด้วยกัน 1 พระองค์ คือ

  • หม่อมราชวงศ์สีสุวัตถิ์ รัฐิวงศ์ (พ.ศ. 2514 - พ.ศ. 2519)

พระองค์เจ้านโรดม ปทุมบุปผา สิ้นพระชนม์ในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2519[3]

พระราชตระกูลแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. เชื้อพระวงศ์เขมรลงสนามฟาดแข้งดาราไทย โดย ผู้จัดการออนไลน์ 10 มกราคม 2549 20:55 น.
  2. THE ROYAL FAMILY OF CAMBODIA
  3. CAMBODIA
  4. ‘พระราชวงศ์เขมร’ และ ‘พระราชวงศ์ไทย’ โดย จุลลดา ภักดีภูมินทร์ ฉบับที่ 2500 ปีที่ 48 ประจำวัน อังคาร ที่ 17 กันยายน 2545