เปิดเมนูหลัก

พระองค์เจ้านโรดม ปทุมบุปผา

พระองค์เจ้านโรดม ปทุมบุปผา (18 มกราคม พ.ศ. 2494 - เมษายน พ.ศ. 2519) พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ กับพระองค์เจ้าสีสุวัตถิ์ พงสานมุนี มีพระพี่น้องร่วมพระมารดา 7 พระองค์ พระองค์ทรงพระเชษฐภคินีต่างพระมารดาของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี พระมหากษัตริย์กัมพูชาองค์ปัจจุบัน

พระองค์เจ้านโรดม ปทุมบุปผา
Norodom Botum Bopha.jpg

ราชวงศ์ ราชวงศ์นโรดม
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ 18 มกราคม พ.ศ. 2494
พนมเปญ ประเทศกัมพูชา
สิ้นพระชนม์ เมษายน พ.ศ. 2519
พนมเปญ ประเทศกัมพูชา
พระบิดา พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ
พระมารดา พระองค์เจ้าสีสุวัตถิ์ พงสานมุนี
พระสวามี สมเด็จพระสีสุวัตถิ์ ชีวันมุนีรักษ์ (2506-2509/10 ?)
หม่อมเจ้าสีสุวัตถิ์ ดุษฎี (2510-2518/19 ?)
พระบุตร พระองค์เจ้าสีสุวัตถิ์ ฉวีโสภา
พระองค์เจ้าสีสุวัตถิ์ จันทรวุธ
หม่อมราชวงศ์สีสุวัตถิ์ รัฐิพงศ์

ชีวิตส่วนพระองค์แก้ไข

พระองค์เสกสมรสครั้งแรกกับสมเด็จพระสีสุวัตถิ์ ชีวันมุนีรักษ์ (ต่อมาได้เป็นพระสวามีในสมเด็จพระเรียมนโรดม บุปผาเทวี[1] ภายหลังทรงหย่า) พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์ มุนีวงศ์ กับคุนพระนางบุปผานรลักษณ์ (ยิน ทัต) ทั้งสองเสกสมรสเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2506 ณ พระราชวังเขมรินทร์ กรุงพนมเปญ ต่อมาภายหลังทรงหย่ากัน ทั้งสองพระองค์มีพระโอรส-ธิดาด้วยกัน 2 พระองค์ ได้แก่

ต่อมาพระองค์ได้เสกสมรสกับหม่อมเจ้าสีสุวัตถิ์ ดุษฎี พระโอรสในหม่อมเจ้าสีสุวัตถิ์ อินทรวงศ์ เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2510 ณ กรุงพนมเปญ[2] ทั้งสองมีพระโอรสด้วยกัน 1 พระองค์ คือ

  • หม่อมราชวงศ์สีสุวัตถิ์ รัฐิวงศ์ (พ.ศ. 2514 - พ.ศ. 2519)

พระองค์เจ้านโรดม ปทุมบุปผา สิ้นพระชนม์ในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2519[3]

พระราชตระกูลแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. เชื้อพระวงศ์เขมรลงสนามฟาดแข้งดาราไทย โดย ผู้จัดการออนไลน์ 10 มกราคม 2549 20:55 น.
  2. THE ROYAL FAMILY OF CAMBODIA
  3. CAMBODIA
  4. ‘พระราชวงศ์เขมร’ และ ‘พระราชวงศ์ไทย’ โดย จุลลดา ภักดีภูมินทร์ ฉบับที่ 2500 ปีที่ 48 ประจำวัน อังคาร ที่ 17 กันยายน 2545