พระสัมพันธวงศ์เธอ กรมหมื่นนราเทเวศร์

พระสัมพันธวงศ์เธอ กรมหมื่นนราเทเวศร์ (14 ธันวาคม พ.ศ. 2313 — 23 สิงหาคม พ.ศ. 2368) มีพระนามเดิมว่า ปาน เป็นพระโอรสพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้ากรมพระอนุรักษ์เทเวศร์ กับพระชายาทองอยู่ ประสูติในสมัยกรุงธนบุรี เมื่อวันจันทร์ เดือนอ้าย แรม 1 ค่ำ ปีขาล ตรงกับวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2313[1]

พระสัมพันธวงศ์เธอ กรมหมื่นนราเทเวศร์
พระสัมพันธวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าชั้นโท
ประสูติ14 ธันวาคม พ.ศ. 2313
อาณาจักรธนบุรี
ปาน
สิ้นพระชนม์23 สิงหาคม พ.ศ. 2368 (54 ปี)
อาณาจักรรัตนโกสินทร์
ภรรยาเจ้าหญิงมะเดื่อ
หม่อมทองสุก
พระบุตร55 องค์
ราชสกุลปาลกะวงศ์
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาสมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้ากรมพระอนุรักษ์เทเวศร์
พระมารดาพระชายาทองอยู่

พระสัมพันธวงศ์เธอ กรมหมื่นนราเทเวศร์ มีพระโสทรภราดา และพระโสทรภคินี 5 พระองค์ คือ

 1. พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากระจับ
 2. พระสัมพันธวงศ์เธอ กรมหมื่นนเรศร์โยธี (พระนามเดิม บัว)
 3. พระสัมพันธวงศ์เธอ กรมหลวงเสนีบริรักษ์ (พระนามเดิม แตง) ต้นราชสกุลเสนีวงศ์
 4. พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปฐมวงศ์
 5. พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจงกล

ในรัชกาลที่ 1 ทรงได้รับโปรดเกล้าสถาปนาเป็น "กรมหมื่นนราเทเวศร์" เมื่อปี พ.ศ. 2350[2] สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ 3 เมื่อวันอาทิตย์ เดือน 10 แรม 13 ค่ำ ปีมะเมีย ตรงกับวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2368 สิริพระชันษาได้ 56 ปี เป็นต้นราชสกุลปาลกะวงศ์

พระสัมพันธวงศ์เธอ กรมหมื่นนราเทเวศร์ อภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงมะเดื่อ (พระราชธิดาในสมเด็จพระมหาอุปราช เจ้าฟ้ากรมขุนอินทรพิทักษ์) มีพระโอรสและพระธิดา 3 องค์ คือ

 1. หม่อมเจ้าเศรษฐ ปาลกะวงศ์ มีโอรสธิดา คือ
  1. หม่อมราชวงศ์หญิงฤทธิ์ ปาลกะวงศ์
  2. หม่อมราชวงศ์หญิงเสาวรส นพวงศ์ หม่อมในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาส
  3. หม่อมราชวงศ์หญิงนารี ปาลกะวงศ์
  4. หม่อมราชวงศ์หญิงกินรี ปาลกะวงศ์
  5. หม่อมราชวงศ์คม ปาลกะวงศ์
  6. หม่อมราชวงศ์อุดม ปาลกะวงศ์
 2. หม่อมเจ้าจักรจั่น ปาลกะวงศ์ เสกสมรสกับพระวงศ์เธอ พระองค์เจ้ายี่เข่ง และมีหม่อมอีก 1 คน ไม่ปรากฏนาม มีโอรสธิดา คือ
  1. หม่อมราชวงศ์เถาะ ปาลกะวงศ์
  2. หม่อมราชวงศ์หญิงปลีก ปาลกะวงศ์ พระองค์หญิงยี่เข่งเป็นพระมารดา
 3. หม่อมเจ้าหญิง (ไม่ปรากฏพระนาม)

และมีพระโอรสอีก 1 องค์ ที่ประสูติแต่หม่อมทองสุก คือ

 1. หม่อมเจ้าพระสังวรวรประสาธน์ (หม่อมเจ้าเล็ก ปาลกะวงศ์)

และนอกจากนี้กรมหมื่นนราเทเวศร์ยังทรงมีพระโอรสและพระธิดาอีกป็นจำนวนมากที่ไม่ทราบหม่อมมารดา ตัวอย่างเช่น

 1. หม่อมเจ้าจุ้ย ปาลกะวงศ์ (ไม่มีข้อมูล - พ.ศ. 2434) มีโอรส คือ
  1. หม่อมราชวงศ์สุหร่าย ปาลกะวงศ์ มีธิดา คือ
   1. หม่อมหลวงผาด จักรพันธุ์ หม่อมในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์
  2. หม่อมราชวงศ์แผน ปาลกะวงศ์ มีธิดา คือ
   1. หม่อมหลวงจวง ปาลกะวงศ์
 2. หม่อมเจ้านิ่ม ปาลกะวงศ์ เสกสมรสกับหม่อมฟัก ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา และหม่อมอัญชัน ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา มีโอรสธิดา คือ
  1. หม่อมราชวงศ์หญิงแสง ปาลกะวงศ์ ในหม่อมฟัก ถวายตัวเป็นเจ้าจอมพระสนมในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชธิดา 2 พระองค์
  2. หม่อมราชวงศ์เนตร ปาลกะวงศ์ ในหม่อมอัญชัน สมรสกับ 1.หม่อมราชวงศ์หญิงละม่อม ปาลกะวงศ์ 2.หม่อมราชวงศ์หญิงมณฑา ปาลกะวงศ์ 3.เผลอ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 4.หงิม ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา มีบุตรธิดา คือ
   1. หม่อมหลวงนวม ปาลกะวงศ์ หม่อมราชวงศ์หญิงละม่อมเป็นมารดา ถวายตัวเป็นพระสนมในกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ มีพระโอรส 1 พระองค์
   2. หม่อมหลวงตาบ ปาลกะวงศ์ หม่อมราชวงศ์หญิงละม่อมเป็นมารดา
   3. หม่อมหลวงพลอย ปาลกะวงศ์ (พันตรี หลวงสรรพยุธนารักษ์) หม่อมราชวงศ์หญิงละม่อมเป็นมารดา
   4. หม่อมหลวงแหวน ปาลกะวงศ์ หม่อมราชวงศ์หญิงละม่อมเป็นมารดา
   5. หม่อมหลวงนารถ ปาลกะวงศ์ หม่อมราชวงศ์หญิงมณฑาเป็นมารดา
   6. หม่อมหลวงพงศ์ ปาลกะวงศ์ เผลอเป็นมารดา
   7. หม่อมหลวงบัว ปาลกะวงศ์ เผลอเป็นมารดา
   8. หม่อมหลวงเชื้อ ปาลกะวงศ์ เผลอเป็นมารดา
   9. หม่อมหลวงผาด ปาลกะวงศ์ เผลอเป็นมารดา
   10. หม่อมหลวงชั้น ปาลกะวงศ์ (รองอำมาตย์โท ขุนวิบูลย์นรารักษ์) เผลอเป็นมารดา
   11. หม่อมหลวงญาติ ปาลกะวงศ์ เผลอเป็นมารดา
   12. หม่อมหลวงลืม ปาลกะวงศ์ เผลอเป็นมารดา
   13. หม่อมหลวงพันธ์ ปาลกะวงศ์ หงิมเป็นมารดา
   14. หม่อมหลวงสาย ปาลกะวงศ์ หงิมเป็นมารดา
   15. หม่อมหลวงพัฒน์ ปาลกะวงศ์ หงิมเป็นมารดา
 3. หม่อมเจ้าฉัตร ปาลกะวงศ์ มีธิดา คือ
  1. หม่อมราชวงศ์หญิงตาบ อรุณวงศ์ หม่อมในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวรศักดาพิศาล
 4. หม่อมเจ้ากระต่าย ปาลกะวงศ์ (ไม่มีข้อมูล - พ.ศ. 2402) สมรสกับหม่อมกฤษณ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา มีโอรส คือ
  1. หม่อมราชวงศ์มงคล ปาลกะวงศ์ สมรสกับแฉ่ง ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา มีบุตร คือ
   1. หม่อมหลวงยิ้ม ปาลกะวงศ์
 5. หม่อมเจ้าฟัก ปาลกะวงศ์
 6. หม่อมเจ้าเกษร ปาลกะวงศ์ (พ.ศ. 2332 - 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2417)
 7. หม่อมเจ้าชายหุ่น ปาลกะวงศ์ (พ.ศ. 2333 - 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2417)
 8. หม่อมเจ้าทับทิม ปาลกะวงศ์ (พ.ศ. 2337 - 7 เมษายน พ.ศ. 2418)
 9. หม่อมเจ้าชายกลาง ปาลกะวงศ์ (พ.ศ. 2338 - 6 เมษายน พ.ศ. 2419)
 10. หม่อมเจ้าตลับ ปาลกะวงศ์ (ไม่มีข้อมูล - สมัยรัชกาลที่ 3)
 11. หม่อมเจ้าหญิงใหญ่ ปาลกะวงศ์
 12. หม่อมเจ้าหญิงกลาง ปาลกะวงศ์
 13. หม่อมเจ้าหญิงปุก ปาลกะวงศ์
 14. หม่อมเจ้าส้มจีน ปาลกะวงศ์
 15. หม่อมเจ้าชายแย้ม ปาลกะวงศ์
 16. หม่อมเจ้าหญิงน้อย ปาลกะวงศ์ (ไม่มีข้อมูล - พ.ศ. 2387)
 17. หม่อมเจ้าหญิงเล็ก ปาลกะวงศ์ (ไม่มีข้อมูล - สมัยรัชกาลที่ 3)
 18. หม่อมเจ้าหญิง (ไม่ปรากฏพระนาม)
 19. หม่อมเจ้าเรไร ปาลกะวงศ์ (พ.ศ. 2346 - 21 สิงหาคม พ.ศ. 2421)
 20. หม่อมเจ้าหญิงปริก ปาลกะวงศ์ (พ.ศ. 2348 - 21 ธันวาคม 2427)
 21. หม่อมเจ้าชายเสือ ปาลกะวงศ์ (พ.ศ. 2349 - 5 กันยายน 2420)
 22. หม่อมเจ้าชายเอี่ยม ปาลกะวงศ์ (พ.ศ. 2350 - 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2419)
 23. หม่อมเจ้าชายกลาง ปาลกะวงศ์ (พ.ศ. 2352 - 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2421)
 24. หม่อมเจ้าสังวาลย์ ปาลกะวงศ์ (ไม่มีข้อมูล - พ.ศ. 2384)
 25. หม่อมเจ้าชายเผือก ปาลกะวงศ์
 26. หม่อมเจ้าดอกไม้ ปาลกะวงศ์
 27. หม่อมเจ้ายี่สุ่น ปาลกะวงศ์
 28. หม่อมเจ้าหญิงพุ่ม ปาลกะวงศ์
 29. หม่อมเจ้าชายเข้ม ปาลกะวงศ์
 30. หม่อมเจ้าหญิงหริ่ง ปาลกะวงศ์
 31. หม่อมเจ้าหญิงกลีบ ปาลกะวงศ์ (ไม่มีข้อมูล - พ.ศ. 2389)
 32. หม่อมเจ้าหญิงสุด ปาลกะวงศ์ (ไม่มีข้อมูล - พ.ศ. 2394)
 33. หม่อมเจ้าหญิงกลิ่น ปาลกะวงศ์ (พ.ศ. 2360 - 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2436)
 34. หม่อมเจ้าชายขำ ปาลกะวงศ์ (ไม่มีข้อมูล - พ.ศ. 2396)
 35. หม่อมเจ้าชายเนียม ปาลกะวงศ์ (ไม่มีข้อมูล - 12 มีนาคม พ.ศ. 2386)
 36. หม่อมเจ้าพรฉัตร ปาลกะวงศ์ (ไม่มีข้อมูล - สมัยรัชกาลที่ 4)
 37. หม่อมเจ้าหญิงซุ่น ปาลกะวงศ์ (ไม่มีข้อมูล - พ.ศ. 2410)
 38. หม่อมเจ้าจินดา ปาลกะวงศ์
 39. หม่อมเจ้าชายวัน ปาลกะวงศ์ (ไม่มีข้อมูล - พ.ศ. 2406)
 40. หม่อมเจ้าขุนเณร ปาลกะวงศ์
 41. หม่อมเจ้าหญิงเอม ปาลกะวงศ์
 42. หม่อมเจ้าชายไพ ปาลกะวงศ์
 43. หม่อมเจ้าชายฉัตร ปาลกะวงศ์
 44. หม่อมเจ้าชายเล็ก ปาลกะวงศ์
 45. หม่อมเจ้าหญิงเล็ก ปาลกะวงศ์ (ไม่มีข้อมูล - พ.ศ. 2437)
 46. หม่อมเจ้าชายหนู ปาลกะวงศ์
 47. หม่อมเจ้าน้อย ปาลกะวงศ์ มีโอรส คือ
  1. หม่อมราชวงศ์อรุณ ปาลกะวงศ์ มีบุตรคือ
   1. หม่อมหลวงโต๊ะ ปาลกะวงศ์ (หลวงพลาพาธิพิบัตร)
 48. หม่อมเจ้าโสวัจ ปาลกะวงศ์ มีธิดา คือ
  1. หม่อมราชวงศ์หญิงเอี่ยม โกเมน หม่อมในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นเชฐาธิเบนทร์
 49. หม่อมเจ้าช้าง ปาลกะวงศ์
  1. หม่อมราชวงศ์หมี ปาลกะวงศ์
   1. หม่อมหลวงนารถ ปาลกะวงศ์ สมรส กับ หลวงธนสารสิทธิกร (หม่อมราชวงศ์มงคล อิศรางกุร) (2409 - 2500)

พระอิสริยยศ แก้

 • 14 ธันวาคม พ.ศ. 2313 - พ.ศ. 2325 : ปาน
 • พ.ศ. 2325 - พ.ศ. 2350 : พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าปาน
 • พ.ศ. 2350 - 23 สิงหาคม พ.ศ. 2368 : พระเจ้าหลานเธอ กรมหมื่นนราเทเวศร์
 • สมัยรัชกาลที่ 4 : พระสัมพันธวงศ์เธอ กรมหมื่นนราเทเวศร์

พงศาวลี แก้

อ้างอิง แก้

 1. บรรเจิด อินทุจันทร์ยง. ราชสกุลพระบรมราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : องค์การค้าของคุรุสภา, พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2539. หน้า หน้าที่. ISBN 974-005-650-8 ข้อผิดพลาดพารามิเตอร์ใน {{ISBN}}: checksum
 2. กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร. ย้อนรอยราชสกุลวงศ์ วังหน้า-วังหลัง. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์ดอกหญ้า, พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2549. หน้า หน้าที่. ISBN 974-941-204-4