พระอินทรรักษา (เสม)

พระอินทรรักษา นามเดิม เสม เป็นพระภัสดาของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระเทพสุดาวดี ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เป็นบุตรชายคนโตของพระยากลาโหมราชเสนา (สาย) อธิบดีกรมกลาโหมฝ่ายกรมพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) ของเจ้าฟ้าเพชร พระราชโอรสองค์ใหญ่ของพระเจ้าเสือแห่งกรุงศรีอยุธยา

พระอินทรรักษา
(เสม)
เจ้ากรมตำรวจใหญ่ซ้ายวังหน้า
กษัตริย์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด
เสม

อาณาจักรอยุธยา
เสียชีวิตไม่ปรากฏ
ที่ไว้ศพหอพระนาก
ศาสนาเถรวาท
คู่สมรสสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระเทพสุดาวดี
ภริยาไม่ทราบชื่อ
บุตร
บุพการี
  • พระยากลาโหมราชเสนา (สาย) (บิดา)
เป็นที่รู้จักจากพระราชบิดาในกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข

พระอินทรรักษาได้รับราชการเป็นเจ้ากรมตำรวจใหญ่ซ้ายในกรมพระราชวังบวรสถานมงคล (เจ้าฟ้ากุ้ง) ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ

โอรส-ธิดา

แก้

กับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยาเทพสุดาวดี มีพระโอรส-ธิดา คือ

  1. กรมพระราชวังบวรสถานพิมุข พระนามเดิม ทองอิน
  2. สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงธิเบศรบดินทร์ พระนามเดิม บุญเมือง
  3. สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงนรินทร์รณเรศ พระนามเดิม ทองจีน เป็นต้นราชสกุลนรินทรางกูร
  4. สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้าทองคำ พระนามเดิม ทองคำ พระธิดาองค์ที่ 4 ได้เป็นเจ้ากรมฝ่ายในรวมอยู่ในกรมสมเด็จพระเทพสุดาวดี

กับอนุภริยาหญิงสามัญชนนางหนึ่ง มีบุตร คือ

อ้างอิง

แก้
  • หม่อมราชวงศ์ศุภวัฒย์ เกษมศรี. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. [ม.ป.ท.] : บรรณกิจ, 2549. ISBN 974-221-818-8
  • ธำรงศักดิ์ อายุวัฒนะ. ราชสกุลจักรีวงศ์ และราชสกุลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช. [ม.ป.ท.] : บรรณกิจ, 2511 แก้ไขเพิ่มเติม 2545. ISBN 974-222-648-2