พระสัมพันธวงศ์เธอ กรมหมื่นนเรศร์โยธี

พระสัมพันธวงศ์เธอ กรมหมื่นนเรศร์โยธี (31 มกราคม พ.ศ. 2318 — 1 เมษายน พ.ศ. 2374) มีพระนามเดิมว่า บัว เป็นพระโอรสในสมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้ากรมพระอนุรักษ์เทเวศร์ กับพระชายาทองอยู่ ประสูติในสมัยกรุงธนบุรี เมื่อวันพุธ เดือน 3 แรม 11 ค่ำ ปีขาล ตรงกับวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2318[1]

พระสัมพันธวงศ์เธอ กรมหมื่นนเรศร์โยธี
พระสัมพันธวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าชั้นโท
ประสูติ31 มกราคม พ.ศ. 2318
สิ้นพระชนม์1 เมษายน พ.ศ. 2374 (56 ปี)
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาสมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้ากรมพระอนุรักษ์เทเวศร์
พระมารดาพระชายาทองอยู่

พระสัมพันธวงศ์เธอ กรมหมื่นนเรศร์โยธี มีพระโสทรภราดา และพระโสทรภคินี 5 พระองค์ คือ

 1. พระสัมพันธวงศ์เธอ กรมหมื่นนราเทเวศร์ (พระนามเดิม ปาน) ต้นราชสกุลปาลกะวงศ์
 2. พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากระจับ
 3. พระสัมพันธวงศ์เธอ กรมหลวงเสนีบริรักษ์ (พระนามเดิม แตง) ต้นราชสกุลเสนีวงศ์
 4. พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปฐมวงศ์
 5. พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจงกล

ในสมัยรัชกาลที่ 1 ทรงได้รับโปรดเกล้าสถาปนาเป็น "หมื่นนเรศร์โยธี" เมื่อปี พ.ศ. 2350[2] สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ 3 เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2374 สิริพระชันษาได้ 56 ปี พระราชทานเพลิงศพ ณ พระเมรุท้องสนามหลวง วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2374[3]

พระอิสริยยศ

แก้
 • 31 มกราคม พ.ศ. 2318 - พ.ศ. 2325 : บัว
 • พ.ศ. 2325 - พ.ศ. 2350 : พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าบัว
 • พ.ศ. 2350 - 1 เมษายน พ.ศ. 2374 : พระเจ้าหลานเธอ กรมหมื่นนเรศร์โยธี
 • สมัยรัชกาลที่ 4 : พระสัมพันธวงศ์เธอ กรมหมื่นนเรศร์โยธี

พงศาวลี

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. บรรเจิด อินทุจันทร์ยง. ราชสกุลพระบรมราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : องค์การค้าของคุรุสภา, พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2539. หน้า หน้าที่. ISBN 974-005-650-8 ข้อผิดพลาดพารามิเตอร์ใน {{ISBN}}: checksum
 2. กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร. ย้อนรอยราชสกุลวงศ์ วังหน้า-วังหลัง. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์ดอกหญ้า, พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2549. หน้า หน้าที่. ISBN 974-941-204-4
 3. ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-221-818-8