พระยาเลอไทย

พระยาเลอไทย ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทย แห่งราชวงศ์พระร่วง(อาณาจักรสุโขทัย) ทรงครองราชย์ระหว่างปี พ.ศ. 1842 - พ.ศ. 1866

พระยาเลอไทย
พระมหากษัตริย์ไทย(อาณาจักรสุโขทัย)
ครองราชย์พ.ศ. 1842 - พ.ศ. 1866 (24 ปี)
ก่อนหน้าพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ถัดไปพระยางั่วนำถุม
พระราชบุตรพระมหาธรรมราชาที่ 1
แม่นางตะปี
ราชวงศ์พระร่วง
พระราชบิดาพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
พระราชสมภพพ.ศ. 1805
อาณาจักรสุโขทัย
สวรรคตพ.ศ. 1866 (61 พรรษา)
อาณาจักรสุโขทัย
ศาสนาพุทธ

พระราชประวัติแก้ไข

พระมหากษัตริย์ราชวงศ์พระร่วง
 พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
 พ่อขุนบานเมือง
 พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
 พระยาเลอไทย
 พระยางั่วนำถุม
 พระมหาธรรมราชาที่ 1
 พระมหาธรรมราชาที่ 2
 พระมหาธรรมราชาที่ 3
 พระมหาธรรมราชาที่ 4

พระยาเลอไทยเป็นพระราชโอรสของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ได้ครองราชย์ในปี พ.ศ. 1842 ในปีเดียวกันได้ทรงส่งราชทูตไปเมืองจีน ในปี พ.ศ. 1842[1]

เมื่อเสด็จสวรรคตในปี พ.ศ. 1866 พระยางั่วนำถุมได้สืบราชสมบัติต่อมา[1]

พงศาวลีแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

เชิงอรรถ
  1. 1.0 1.1 นามานุกรมพระมหากษัตริย์ไทย, หน้า 29
บรรณานุกรม
  • มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา. นามานุกรมพระมหากษัตริย์ไทย. กรุงเทพฯ : มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา, 2554. 264 หน้า. ISBN 978-616-7308-25-8

ดูเพิ่มแก้ไข