พระมหาธรรมราชาที่ 3

พระมหาธรรมราชาที่ 3 หรือ พญาไสลือไทย[1] ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทย แห่งราชวงศ์พระร่วง (อาณาจักรสุโขทัย) ครองราชย์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 1943 ถึง พ.ศ. 1962 พระมหาธรรมราชาที่ 4 จึงขึ้นครองราชสมบัติต่อมา

พระมหาธรรมราชาที่ 3
พระมหากษัตริย์ไทย(อาณาจักรสุโขทัย)
ครองราชย์พ.ศ. 1943 - 1962 (19 ปี)
ก่อนหน้าพระมหาธรรมราชาที่ 2
ถัดไปพระมหาธรรมราชาที่ 4
กษัตริย์สมเด็จพระเจ้ารามราชา
สมเด็จพระอินทราชา
พระราชบุตรพระมหาธรรมราชาที่ 4
พระยารามแห่งสุโขทัย
ราชวงศ์พระร่วง
พระราชบิดาพระมหาธรรมราชาที่ 2
ประสูติพ.ศ. 1923
สวรรคตพ.ศ. 1962 (39 พรรษา)

พระราชประวัติแก้ไข

พระมหากษัตริย์ราชวงศ์พระร่วง
 พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
 พ่อขุนบานเมือง
 พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
 พระยาเลอไทย
 พระยางั่วนำถุม
 พระมหาธรรมราชาที่ 1
 พระมหาธรรมราชาที่ 2
 พระมหาธรรมราชาที่ 3
 พระมหาธรรมราชาที่ 4

พระมหาธรรมราชาที่ 3 พระราชสมภพ พ.ศ. 1923 และเป็นพระราชโอรสในพระมหาธรรมราชาที่ 2 และเป็นพระเชษฐาในพระมหาธรรมราชาที่ 4 ได้ครองราชย์ต่อจากพระราชบิดาในปี พ.ศ. 1943[1]

ในรัชสมัยของพระองค์ ได้ทรงยกทัพไปช่วยท้าวยี่กุมกามชิงราชสมบัติเวียงเชียงใหม่จากพญาสามฝั่งแกน ทรงตีได้เมืองพะเยา เชียงราย และฝาง แต่ที่สุดทรงพ่ายสงครามต้องยกทัพกลับ[2] ด้านการปกครองคณะสงฆ์ ได้ตราพระราชโองการให้สงฆ์ปกครองกันเอง และยึดคำตัดสินของสังฆราชในการระงับอธิกรณ์[1]

พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ ระบุว่า เมื่อพระมหาธรรมราชาเสด็จสวรรคตในปี พ.ศ. 1962 หัวเมืองเหนือก็เกิดจลาจล สมเด็จพระอินทราชา (เจ้านครอินทร์) จึงได้โอกาสยกทัพขึ้นมา พระยาบาลเมืองและพระยารามยอมอ่อนน้อม[3] และเข้าเป็นประเทศราชของกรุงศรีอยุธยานับแต่นั้น

อ้างอิงแก้ไข

เชิงอรรถ
  1. 1.0 1.1 1.2 นามานุกรมพระมหากษัตริย์ไทย, หน้า 40
  2. ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่, หน้า 75-77
  3. พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) และเอกสารอื่น, หน้า 394
บรรณานุกรม
  • มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา. นามานุกรมพระมหากษัตริย์ไทย. กรุงเทพฯ : มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา, 2554. 264 หน้า. ISBN 978-616-7308-25-8
  • พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) และเอกสารอื่น. นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2553. 800 หน้า. ISBN 978-616-7146-08-9
  • อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และเดวิด เค วัยอาจ (ปริวรรต). ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่. กรุงเทพฯ : ซิลค์เวอร์ม, 2543. 232 หน้า. ISBN 978-974-9575-51-2

ดูเพิ่มแก้ไข

ก่อนหน้า พระมหาธรรมราชาที่ 3 ถัดไป
พระมหาธรรมราชาที่ 2 (เลอไทย)   พระมหากษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัย
(พ.ศ. 1943 - 1962)
  พระมหาธรรมราชาที่ 4 (บรมปาล)