พญาไสสงคราม

พญาไสสงคราม เป็นพระอนุชาของพญาเลอไท ทรงปกครองกรุงสุโขทัยเป็นเวลาสั้นๆ หลังพ่อขุนรามคำแหงสวรรคต จนกระทั่งพญาเลอไทขึ้นครองราชย์

พญาไสสงคราม
พระอิสริยยศเจ้าชายแห่งอาณาจักรสุโขทัย
ราชวงศ์ราชวงศ์พระร่วง
ข้อมูลส่วนพระองค์

พระประวัติแก้ไข

เชื่อกันว่าพญาไสสงครามทรงเป็นผู้ดูแลกรุงสุโขทัยในช่วงเวลาที่พ่อขุนรามคำแหงทรงพระประชวรอยู่จนกระทั่งเสด็จสวรรคตไป ระหว่างนั้นพระยาเลอไทเสด็จไปจีน พระองค์จึงปกครองบ้านเมืองชั่วคราวจนกระทั่งพระยาเลอไทเสด็จกลับ พระองค์ก็ถวายราชสมบัติให้[ต้องการอ้างอิง]

ก่อนหน้า พญาไสสงคราม ถัดไป
พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ราชวงศ์พระร่วง (พ.ศ. 1822 - 1841)
   
พระมหาธรรมราชาและพระร่วงเจ้า
(ราชวงศ์พระร่วง (พ.ศ. 1841))
  พระยาเลอไท
ราชวงศ์พระร่วง (พ.ศ. 1841 - 1866)