เปิดเมนูหลัก

พระยาเลอไทย

(เปลี่ยนทางจาก พระยาเลอไท)

พระยาเลอไทย เป็นพระมหากษัตริย์ไทยในสมัยอาณาจักรสุโขทัย ครองราชย์ระหว่างปี พ.ศ. 1841 - พ.ศ. 1866

พระยาเลอไทย

พระปรมาภิไธย พระยาเลอไทย
พระราชอิสริยยศ พระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรสุโขทัย
ราชวงศ์ ราชวงศ์พระร่วง
ครองราชย์ พ.ศ. 1841-พ.ศ. 1866
(โดยประมาณ)
รัชกาล 25 ปี (โดยประมาณ)
รัชกาลก่อน พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
รัชกาลถัดไป พระยางั่วนำถุม
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ พ.ศ. 1841 - พ.ศ. 1866 โดยประมาณ
พระราชบิดา พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

พระประวัติแก้ไข

พระมหากษัตริย์ราชวงศ์พระร่วง
 พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
 พ่อขุนบานเมือง
 พ่อขุนรามคำแหง
 พระยาเลอไทย
 พระยางั่วนำถุม
 พระมหาธรรมราชาที่ ๑
 พระมหาธรรมราชาที่ ๒
 พระมหาธรรมราชาที่ ๓
 พระมหาธรรมราชาที่ ๔

พระยาเลอไทยเป็นพระราชโอรสของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ได้ครองราชย์ในปี พ.ศ. 1841 ในปีนั้นได้ทรงส่งราชทูตไปเมืองจีน และถึงในปี พ.ศ. 1842[1]

เมื่อเสด็จสวรรคตในปี พ.ศ. 1866 พระยางั่วนำถุมได้สืบราชสมบัติต่อมา[1]

พงศาวลีแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

เชิงอรรถ
  1. 1.0 1.1 นามานุกรมพระมหากษัตริย์ไทย, หน้า 29
บรรณานุกรม
  • มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา. นามานุกรมพระมหากษัตริย์ไทย. กรุงเทพฯ : มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา, 2554. 264 หน้า. ISBN 978-616-7308-25-8

ดูเพิ่มแก้ไข