พระยาเลอไทย

(เปลี่ยนทางจาก พระยาเลอไท)

พระยาเลอไทย (สวรรคต พ.ศ. 1866) เป็นพระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรสุโขทัยในราชวงศ์พระร่วง ครองราชย์ระหว่างปี พ.ศ. 1841–1866[1] ถัดจากพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระราชบิดาของพระองค์

พระยาเลอไทย
พระมหากษัตริย์สุโขทัย[1]
ครองราชย์พ.ศ. 1841–1866[1]
ก่อนหน้าพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ถัดไปพระยางั่วนำถุม
พระราชบุตรพระมหาธรรมราชาที่ 1
แม่นางตะปี
ราชวงศ์พระร่วง
พระราชบิดาพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
พระราชสมภพไม่ปรากฏ
อาณาจักรสุโขทัย
สวรรคตพ.ศ. 1866[1]
อาณาจักรสุโขทัย
ศาสนาพุทธ

พระราชประวัติ แก้ไข

  พระมหากษัตริย์ราชวงศ์พระร่วง
 พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
 พ่อขุนบานเมือง
 พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
 พระยาเลอไทย
 พระยางั่วนำถุม
 พระมหาธรรมราชาที่ 1
 พระมหาธรรมราชาที่ 2
 พระมหาธรรมราชาที่ 3
 พระมหาธรรมราชาที่ 4

พระยาเลอไทยเป็นพระราชโอรสของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ได้ครองราชย์ในปี พ.ศ. 1841 ในปีเดียวกันได้ทรงส่งราชทูตไปเมืองจีน[1]

เมื่อเสด็จสวรรคตในปี พ.ศ. 1866 พระยางั่วนำถุมได้สืบราชสมบัติต่อมา[1]

พงศาวลี แก้ไข

อ้างอิง แก้ไข

บรรณานุกรม แก้ไข

  • มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา (2011). นามานุกรมพระมหากษัตริย์ไทย. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา. ISBN 9786167308258.

ดูเพิ่ม แก้ไข

ก่อนหน้า พระยาเลอไทย ถัดไป


พญาไสสงคราม   พระมหากษัตริย์ไทย
อาณาจักรสุโขทัย

(พ.ศ. 1841–พ.ศ. 1866)
  พระยางั่วนำถุม