พระยาลัดพลีธรรมประคัลภ์ (วงศ์ ลัดพลี)

อำมาตย์เอก พระยาลัดพลีธรรมประคัลภ์ นามเดิม วงศ์ ลัดพลี เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม อดีตประธานศาลฎีกา อดีตเลขาธิการคณะกรรมการกฤษษฎีกา และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนคร

อำมาตย์เอก
พระยาลัดพลีธรรมประคัลภ์
(วงษ์ ลัดพลี)

ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ดำรงตำแหน่ง
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2496 – 21 มีนาคม พ.ศ. 2500
(3 ปี 233 วัน)
นายกรัฐมนตรี จอมพล แปลก พิบูลสงคราม
ก่อนหน้า พระนิติธารณ์พิเศษ (ชุบ มัธยมจันทร์)
ถัดไป เลียง ไชยกาล
ประธานศาลฎีกา คนที่ 10
ดำรงตำแหน่ง
17 มกราคม พ.ศ. 2484 – พ.ศ. 2495
ก่อนหน้า พระยาวิกรมรัตนสุภาษ (ชม ศุขะวณิช)
ถัดไป พระมนูเวทย์วิมลนาท (มนูเวทน์ สุมาวงศ์)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
ดำรงตำแหน่ง
28 กันยายน พ.ศ. 2468 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2469
(0 ปี 245 วัน)
ก่อนหน้า พระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา)
ถัดไป พระสารสาสน์ประพันธ์ (ชื้น จารุวัสตร์)
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนคร
ดำรงตำแหน่ง
26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 – 16 กันยายน พ.ศ. 2500
(0 ปี 202 วัน)
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 14 มีนาคม พ.ศ. 2436
เสียชีวิต 19 เมษายน พ.ศ. 2511 (75 ปี 36 วัน)
พรรคการเมือง พรรคเสรีมนังคศิลา

พระยาลัดพลีธรรมประคัลภ์ ได้รับพระบรมราชานุญาตให้ลาออกจากบรรดาศักดิ์ในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2485[1] ต่อมาวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2488 ได้รับพระบรมราชานุญาตให้กลับคืนมีบรรดาศักดิ์ดังเดิม[2]

การทำงานแก้ไข

พระยาลัดพลีธรรมประคัลภ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม[3] [4][5] ในสมัยที่จอมพล แปลก พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี เริ่มดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2496 จนกระทั่งพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2500 เป็นประธานศาลฎีกา เริ่มดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2484 จนกระทั่งพ้นจากตำแหน่งเมื่อปี พ.ศ. 2495 เป็นเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เริ่มดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2468 จนกระทั่งพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2469 และเคยเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนคร 1 สมัย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ข้าราชการกราบถวายบังคมลาออกจากบรรดาศักดิ์
  2. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ข้าราชการกลับคืนมีบรรดาศักดิ์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 62 (7 ง): 127. 30 มกราคม พ.ศ. 2488. สืบค้นเมื่อ 10 ธันวาคม 2561. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
  3. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (พระยาลัดพลีธรรมประคัลภ์)
  4. ราชกิจจานุเบกษา,พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งและแต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๐ ราย) เล่ม 74 ตอน 33ก วันที่ 1 เมษายน 2500
  5. "คณะรัฐมนตรีคณะที่ 26 จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2015-02-14. สืบค้นเมื่อ 2018-04-09.
  6. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, (ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 8) เล่ม 57, 1 ตุลาคม พ.ศ. 2483, หน้า 1897.
  7. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2462/D/3318.PDF