รายชื่อเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

ด้านล่างนี้คือรายนามเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
Seal of the Office of the Prime Minister of Thailand.svg
เครื่องหมายราชการ
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
นายปกรณ์ นิลประพันธ์

ตั้งแต่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
ผู้ประเดิมตำแหน่งพระยามานวราชเสวี
สถาปนา27 ตุลาคม พ.ศ. 2466
เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

รายนามแก้ไข

ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1   มหาอำมาตย์ตรี พระยามานวราชเสวี
(ปลอด วิเชียร ณ สงขลา)
27 ตุลาคม พ.ศ. 2466 6 กันยายน พ.ศ. 2468
2   อำมาตย์เอก พระยาลัดพลีธรรมประคัลภ์
(วงษ์ ลัดพลี)
28 กันยายน พ.ศ. 2468 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2469
3   อำมาตย์เอก พระสารสาสน์ประพันธ์
(ชื้น จารุวัสตร์)
1 มิถุนายน พ.ศ. 2469 8 ธันวาคม พ.ศ. 2476
4   อำมาตย์ตรี หลวงประพนธ์นิติสรรค์
(หม่อมหลวงประดับ สุทัศน์)
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2476[1] 29 กันยายน พ.ศ. 2478
5   ศาสตราจารย์ เดือน บุนนาค 30 ตุลาคม พ.ศ. 2478[2] 16 กันยายน พ.ศ. 2488
6   เสริม วินิจฉัยกุล 11 มีนาคม พ.ศ. 2489[3] 15 ตุลาคม พ.ศ. 2496
7   ศาสตราจารย์พิเศษ หยุด แสงอุทัย 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2496[4] 30 กันยายน พ.ศ. 2511
8   ศาสตราจารย์ สมภพ โหตระกิตย์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2511 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2522
9   ศาสตราจารย์ อมร จันทรสมบูรณ์ 4 มกราคม พ.ศ. 2523 30 กันยายน พ.ศ. 2533
10   ประเสริฐ นาสกุล 11 มกราคม พ.ศ. 2534[5] 30 กันยายน พ.ศ. 2534
11   วัฒนา รัตนวิจิตร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2534[6] 30 กันยายน พ.ศ. 2537
12   ไมตรี ตันเต็มทรัพย์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2537[7] 30 กันยายน พ.ศ. 2538
13   ศาสตราจารย์พิเศษ อักขราทร จุฬารัตน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2538[8] 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543
14   ศาสตราจารย์ ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543[9] 5 มีนาคม พ.ศ. 2547
15   คุณ พรทิพย์ จาละ 13 มีนาคม พ.ศ. 2547[10] 30 กันยายน พ.ศ. 2553
16   อัชพร จารุจินดา 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553[11] 30 กันยายน พ.ศ. 2556
17   ชูเกียรติ รัตนชัยชาญ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2556[12] 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
18   ดิสทัต โหตระกิตย์ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557[13] 30 กันยายน

พ.ศ. 2561

19   ดร.จารุวรรณ เฮงตระกูล 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561[14] 30 กันยายน พ.ศ. 2562
20   ปกรณ์ นิลประพันธ์ 27 มกราคม พ.ศ. 2563[15] ปัจจุบัน

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

แม่แบบ:เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา